Minder werken door bezuinigingen op kinderopvang

De onophoudelijke neergang van de kinderopvang komt door de bezuinigingen van het kabinet en niet door de crisis. Ouders kiezen ervoor om minder uren te gaan werken om zo de prijsverhoging te compenseren. Dat zeggen de werkende ouders zelf in een enquête van FNV en Stichting Voor Werkende Ouders.

Een op de vier ouderparen meldt dat ze minder uren zijn gaan werken of dat één van de twee helemaal is gestopt. De overgrote meerderheid doet dit vanwege de hogere kosten voor kinderopvang. Gijs van Dijk, FNV-bestuurder Arbeid en Zorg: “Uit de cijfers blijkt nu onomstotelijk dat het niet door werkloosheid komt maar puur door het beleid. Op deze manier jagen we jonge ouders van de arbeidsmarkt. ”

Uit de enquête blijkt dat veertig procent van alle ouders minder uren afneemt. Ze vangen dit op met informele opvang, passen hun arbeidstijden of werkplek aan of worden zzp’er. Een kwart van de ouders is dit jaar minder uren gaan werken of helemaal gestopt. Als reden geeft 80% aan dat dit komt door de te dure opvang. Meestal leveren ze 5 tot 8 uur werktijd per week in. Bij één derde gaat het om een halve dag (3 -5 uur).

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van de opvang door grotere groepen, grootschalige ontslagen en veelvuldige wisseling van personeel. Gijs van Dijk: “Indien ouders het niet meer vertrouwen zullen zij ook geneigd zijn om naar andere oplossingen te zoeken. Gevolg: een neerwaartse spiraal waardoor het gebruik van formele kinderopvang nog harder achteruit zal gaan. Tijd om hiermee te stoppen!”

De FNV en de belangenorganisatie van ouders ‘Voor Werkende Ouders’ vragen de minister nu te stoppen met bezuinigen en weer in de kinderopvang te investeren. Er mist een visie op het belang van jonge kinderen en de combinatie van arbeid en zorg. Net als steeds meer deskundigen pleiten de bond en de ouders voor het opzetten van integrale kindcentra met doorgaande leerlijnen en sluitende dag-arrangementen.

Marjet Winsemius, directeur Voor Werkende Ouders: “De overheid zegt dat ouders meer moeten werken, meer moeten uitgeven, meer mantelzorg moeten verlenen, maar maakt het ouders ondertussen absoluut onmogelijk om werk en gezin te combineren. Het moet nu maar eens afgelopen zijn. Kom met een visie op kinderen, op werk en gezin en investeer in de toekomst.”

Twijfel jij over je kinderwens?

september 12, 2013 /