Kinderombudsman vorig jaar 2867 keer benaderd

De Kinderombudsman is in 2014 2.867 keer benaderd met vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. Dit is een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van het vorige jaar. De meeste mensen namen – net als voorgaande jaren – contact op over jeugdzorg, onderwijs en omgang na scheiding. Meestal nemen ouders contact op met de Kinderombudsman, maar ook steeds meer kinderen weten de Kinderombudsman te vinden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat recent is gepubliceerd.

De top drie van onderwerpen is – zoals voorgaande jaren – jeugdzorg, onderwijs en omgang. Het aantal klachten in deze top 3 is flink gestegen. De (hulp)vragen, signalen en klachten die de Kinderombudsman kreeg over jeugdzorg verdubbelde van 452 in 2013 naar 1064 in 2014. De onderwerpen van deze contacten zijn heel divers. Het gaat vaak om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Zo krijgen de medewerkers van de Kinderombudsman geregeld klachten van ouders die het niet eens zijn met de werkwijze van een gezinsvoogd. Ook kinderen trekken bij de Kinderombudsman aan de bel als zij ontevreden zijn over het contact met hun gezinsvoogd.

De (hulp)vragen, signalen en klachten over onderwijs zijn in 2014 (544) eveneens verdubbeld ten opzichte van 2013 (247). De Kinderombudsman heeft ook dit jaar weer veel meldingen gekregen van situaties, waarbij het maar niet lukt om een kind passend onderwijs te bieden. Het gaat dan vaak om kinderen met een hoog of juist een laag IQ en met gedrag- en/of leerproblemen. De Kinderombudsman kreeg in 2014 473 klachten van ouders en kinderen over de omgang na een echtscheiding. Dit waren er 135 in 2013. Het gaat hierbij veelal om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een rechter over de omgangsregeling.

Jaaroverzicht
Het jaarverslag van de Kinderombudsman geeft naast de feiten en cijfers ook een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. Zo publiceerde de Kinderombudsman in 2014 rapporten over vechtscheidingen en over kindermishandeling. Ook maakte de Kinderombudsman zich hard voor een rechtvaardig kinderpardon. De voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdwet is ook een onderwerp dat de Kinderombudsman in 2014 nauwlettend heft gevolgd. In dit kader bracht Kinderombudsman Marc Dullaert samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretarissen van VWS en VenJ een bezoek aan Denemarken, waar de decentralisatie eerder plaatsvond.

Ook rapporteerde de Kinderombudsman voor het eerst in zijn bestaan aan het VN Kinderrechtencomité over de Kinderrechten in Nederland en publiceerde het voor de derde keer de Kinderrechtenmonitor. Hierin concludeerde de Kinderombudsman dat kinderen en jongeren steeds minder de rol van dader hebben, maar dat ze steeds vaak slachtoffer zijn.

Twijfel jij over je kinderwens?

mei 2, 2015 /