Kinderen in Mozambique leren taal anders dan Nederlandse kids

Mozambikaanse kinderen leren al vroeg woorden waarmee ze kleine opdrachten binnen hun gemeenschap kunnen uitvoeren, terwijl Nederlandse kinderen meer woorden voor objecten leren. Hiervoor gebruiken Mozambikaanse opvoeders andere interactievormen dan Nederlandse. Dit zijn de voornaamste resultaten van het onderzoeksproject van Doug Mastin en Paul Vogt naar de culturele verschillen van taalontwikkeling bij kinderen in Nederland en Mozambique.

Deze resultaten zijn nuttig om onze multiculturele samenleving beter te begrijpen en om trainingprogramma’s te ontwikkelen die ouders uit niet-westerse landen bijstaan om hun kinderen beter voor te bereiden op hun educatieve ontwikkeling.

Mastin toont in zijn proefschrift aan in interacties met kinderen van 1 tot 2 jaar in de steden en op het platteland van Mozambique relatief veel aandacht voor sociale interacties zonder voorwerpen en de resultaten laten zien dat dit de woordenschat meer bevordert dan interacties waarbij gezamenlijk aandacht aan voorwerpen worden gegeven (zogenoemde joint attention) . Dit was met name het geval op het platteland, waar het belangrijker om kleine opdrachten te kunnen uitvoeren. Hiervoor is het belangrijker om werkwoorden te leren dan zelfstandige naamwoorden en is gezamenlijke aandacht voor object minder belangrijk. Mastin laat zien dat deze vorm van interactie een negatieve correlatie met woordenschat heeft, terwijl in de stedelijke gebieden dit wel een positieve relatie heeft. Dit is interessant, want in westerse studies wordt gezamenlijke aandacht vaak als essentieel beschouwd voor taalontwikkeling.

Daarnaast heeft Mastin onderzocht wat de rol van interacties met verschillende mensen in de omgeving van het kind op de ontwikkeling van het woordenschat. Hierin werd duidelijk dat interacties buiten de moeder-kindrelatie (groepsinteracties of interacties met broertjes of zusjes) specifieke negatieve en positieve relaties tot de ontwikkeling van het woordenschat hebben. Dit is nog niet eerder in vergelijkbaar onderzoek aangetoond.

Twijfel jij over je kinderwens?

oktober 4, 2013 /