Angst van zwangere beinvloedt hersenontwikkeling foetus

Hoe angstiger de zwangere moeder, des te sterker reageren de hersenen van haar baby in het eerste levensjaar op reeds vaak gehoorde geluiden. Dit blijkt uit onderzoek van Renée Otte. De uitkomsten worden in verband gebracht met bepaalde taal- en gedragsproblemen.

Renée Otte onderzocht ongeveer honderdvijftig baby’s in hun eerste levensjaar. Hun moeders hadden al tijdens de zwangerschap een vragenlijst ingevuld, waaruit bleek hoe zij zich op dat moment voelden. Alle baby’s kregen geluiden te horen, waarbij hun hersenactiviteit werd geregistreerd.

De baby’s kregen een zich herhalende, standaardpieptoon te horen, maar ook een ruisgeluid en omgevingsgeluiden. Hoe angstiger de moeders tijdens hun zwangerschap waren, des te sterker de hersenen van hun baby’s reageerden op de standaardtonen. “De hersenen van deze baby’s lijken minder snel te wennen aan geluiden die ze al vaak hebben gehoord”, zegt Otte. “Ze blijven er dus alert op reageren.”

Wat dit betekent voor hun toekomstige ontwikkeling, is volgens Otte nog onduidelijk. “Ons onderzoek richt zich voornamelijk op de hersenen, maar mogelijk hangen de uitkomsten samen met bepaalde taal- en gedragsproblemen op latere leeftijd. Uit eerdere studies blijkt bijvoorbeeld, dat kinderen van hoogangstige moeders zich op taalniveau net iets anders ontwikkelen. Misschien vormen de uitkomsten van ons hersenonderzoek hier de basis van.”

De onderzoekster benadrukt dat zwangere vrouwen zich door deze uitkomsten niet bang moeten laten maken. “Mensen zijn heel veerkrachtig en flexibel. Als de hersenontwikkeling een ander pad volgt, hoeft dat niet per se tot problemen te leiden.” Wel adviseert ze professionals in de zwangerenzorg om vrouwen tijdens en na de zwangerschap te screenen op angstgevoelens. “Als blijkt dat vrouwen bovenmatig angstig zijn, kan gekeken worden wat hieraan te doen is.”

Renée Otte (Hilvarenbeek, 1982), studeerde Communicatie- en Informatiewetenschappen (2004) en Psychologie en Geestelijke Gezondheid (2008), beide aan Tilburg University. In 2008 startte zij het hierboven beschreven promotieonderzoek aan Tilburg University.

Twijfel jij over je kinderwens?

januari 4, 2014 /