Goed ouderschap al in de zwangerschap te voorspellen

Vrouwen die tijdens de zwangerschap een sterkere band met hun ongeboren baby ervaren, hebben ook na de geboorte een betere relatie met hun kind. In de zwangerschap kan dus al worden voorspeld hoe de moeder na de geboorte met haar kind om zal gaan, aldus Janneke Maas van Tilburg University in haar promotieonderzoek.

De relatie tussen moeder en kind begint niet na de geboorte maar ontwikkelt al gedurende de zwangerschap. Onderzoek van Maas laat zien dat deze vroege moeder-foetus relatie door verschillende ouder-, omgevings- en kindkenmerken wordt bepaald. Extraverte, nauwkeurige en aardige zwangere vrouwen geven aan een sterkere band te hebben met hun ongeboren kind. Zwangere vrouwen die meer stress ervaren en verwachten dat zij een minder opgewekt kind zullen baren, ervaren de band met de ongeboren baby minder positief.

Onderzoek naar de relatie tussen moeder en kind was tot nu toe vooral op het perspectief van het kind gericht. Janneke Maas heeft in haar proefschrift specifiek de kwaliteit van de moeder-kind relatie vanuit het perspectief van de moeder in kaart gebracht en het belang ervan aangetoond. Het onderzoek is uitgevoerd bij een groep van ruim 400 zwangere vrouwen met financiering van ZonMw.

Zwangere vrouwen met een minder sterke band met hun ongeboren kind zouden baat kunnen hebben bij vroege preventieve interventies om de kwaliteit van de relatie te verbeteren. De opvoeding en ontwikkeling van baby’s kan hierdoor positief worden beïnvloed.

Janneke Maas (Eindhoven, 1979) studeerde Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. In 2008 startte zij met haar promotieonderzoek aan Tilburg University.

Twijfel jij over je kinderwens?

januari 4, 2014 /