Vergoeding NIPT in Nederland vanaf 1 april

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de nieuwe Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor zwangere vrouwen vergoeden vanaf 1 april 2014. De NIPT is vanaf die datum beschikbaar in Nederland voor vrouwen bij wie een verhoogd risico is vastgesteld (meestal met een combinatietest) op trisomie 21, 13 of 18 (sydroom van Down, Patau of Edwards). Vrouwen kunnen dan kiezen voor de NIPT als vervolgonderzoek naast de nu al beschikbare vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Het voordeel van de NIPT is dat de test geen miskraamrisico kent.

Om toegang te krijgen tot de NIPT moet eerst een verhoogd risico worden vastgesteld. Soms is daar sprake van door een medische geschiedenis maar vaak blijkt dat uit de combinatietest die bestaat uit een echo van het kind (voor de nekplooimeting) en een bloedtest bij de moeder. In combinatie met de leeftijd van de vrouw komt daar een al dan niet verhoogd risico uit. Bij een verhoogd risico (positieve test) wordt het vervolgonderzoek vergoed met ingang van 1 april 2014. Het Besluit zorgverzekering wordt hiervoor aangepast per 1 januari 2015. Dat kan maar eenmaal per kalenderjaar. Voor de rest van dit jaar wordt de NIPT dan ook via de begroting gefinancierd en geldt er geen eigen risico. Vanaf 2015 moeten vrouwen daar wel rekening mee houden.

Leeftijdsgrens 36+
Vrouwen van 36 jaar en ouder hebben tot nu toe rechtstreeks toegang tot een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De Gezondheidsraad heeft al eerder aangegeven geen wetenschappelijke reden te zien voor deze rechtstreekse toegang en adviseert die af te schaffen. Reden is dat de combinatietest een verhoogd risico op chromosoomafwijkingen veel beter voorspelt dan leeftijd alleen. Het advies om de combinatietest in te zetten als eerste screening (tenzij sprake is van een individuele medische indicatie) ongeacht de leeftijd van de vrouw, neemt de minister over. Daarmee vervalt de leeftijdsgrens met ingang van 1 januari 2015.

De keuze om al dan niet te testen blijft een vrijwillige en persoonlijke keuze van de zwangere vrouw. Nu krijgen vrouwen van 36+ de combinatietest nog vergoed en jongere vrouwen niet, dat verschil verdwijnt. De combinatietest komt, als ze hiervoor kiezen, vanaf 2015 voor alle zwangere vrouwen voor eigen rekening (ongeveer € 160,-). Bij een verhoogd risico wordt het (veel duurdere) vervolgonderzoek wel vergoed, ongeacht de leeftijd.

Twijfel jij over je kinderwens?

maart 29, 2014 /