Studerende moeders in problemen door kinderopvangkosten

De kinderopvangkosten zijn voor studerende moeders dusdanig hoog gestegen dat nu overal studerende moeders in de problemen raken en voortijdig uitval onvermijdelijk is “Wij hebben al eerder aandacht gevraagd voor de positie van studerende moeders, onder andere met de campagne posters die wij in samenwerking met Loesje hebben gemaakt en door middel van de kinderwagen race in 2009 en met het zwartboek wat wij overhandigd hebben aan de leden van de commissie OCW in 2011. Maar er moet nu echt wat gebeuren”, stelt Annemieke de Jong, directeur van de Stichting Steunpunt Studerende Moeders dat morgen, donderdag 3 april een ludieke actie organiseert voor de Kamerleden van de Tweede Kamer.

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een landelijk coördinerend steunpunt voor en door studerende moeders en zet zich al geruime tijd in voor gelijke onderwijskansen voor alleenstaande en jonge moeders. Dat is anno 2014 nog steeds nodig. Als gevolg van een ontbrekend regelgevend kader en de juiste randvoorzieningen ondervinden studerende moeders op weg naar economische zelfstandigheid veel belemmeringen en discriminatie.

Jonge moeders tot 27 jaar hebben sinds 2013 geen recht meer op een uitkering, maar moeten naar school. Zij zijn aangewezen op de Wet Studiefinanciering. Niks mis mee volgens De Jong maar in het huidige onderwijssysteem ontbreken alle randvoorzieningen om studie en zorg goed te kunnen combineren. Zo bestaat er helemaal geen recht op zwangerschapsverlof voor vrouwen die tijdens een opleiding zwanger raken. En sluiten de studieroosters niet aan op de kinderopvang mogelijkheden. “Hoe onderwijsinstellingen daarmee om gaan verschilt per onderwijsinstelling, opleiding en per docent of begeleider. Dit maakt dat deze jonge vrouwen afhankelijk zijn van willekeur, wat deze groep uiterst kwetsbaar maakt. Daar waar beleid bestaat voor topsporters, is er voor zwangerschap en studenten met een zorgplicht niks geregeld. Wanneer examens, toetsen of lessen als gevolg van zwangerschap of bevalling niet gevolgd kunnen worden, worden er vaak extra kosten in rekening gebracht. Discriminatie op grond van geslacht komt vaak voor, maar niet iedere moeder durft naar de rechter te stappen.”

Het Steunpunt helpt deze moeders onder andere bij het voorkomen van uitval, bij het creëren van scholingsmogelijkheden, stage, leerwerktrajecten en hoe zij dit kunnen combineren met de zorg voor een kind/eren. Het Steunpunt kan sinds eind 2013, dankzij een grote sponsor, ook financiële ondersteuning bieden aan studerende moeders ten behoeve van de kinderopvangkosten. “Dit was voor een alleenstaande moeder met alleen een studiebeurs al moeilijk op te brengen. Maar wij zien nu een duidelijke toename in de hoogte van de eigen bijdrages die worden aangevraagd. De gemiddelde eigen bijdrage voor deze studerende moeders ligt nu op 350 euro per maand als gevolg van het gemeentelijk beleid. Kortom, met alleen een studiebeurs zijn kinderopvangkosten niet te betalen. Hoe realistisch is het dan om een scholingsplicht op te leggen? Overal komen studerende moeders nu in financiële nood. Uitval is onvermijdelijk.”

Op 3 april staat er in de Tweede Kamer om 11.30 het debat ‘voortijdig schoolverlaten en startkwalificatie’ gepland. Het Steunpunt organiseert daarom een ludieke actie waarmee zij een statement willen maken. Zij hebben de Kamerleden uitgenodigd om voorafgaand het debat beschuit met muisjes in de Stagenhal te komen eten. De Jong: “De beschuitjes worden door moeders, die babydraagzakken op de buik dragen, uitgedeeld. Een zwangerschap is nog altijd iets bijzonders en moois, wat de meeste mensen in Nederland vieren met beschuit met muisjes. Maar als je tijdens een opleiding zwanger raakt dan is het een probleem en een hoop gedoe. De Babydraagzak staat symbool voor het feit dat het hier in zekere zin ook gaat om leerlingen met een rugzak of liever gezegd een draagzak, wat dan ook een eigen benadering, aanpak, goede voorbereiding en specifieke begeleiding vergt. Het krijgen van of het zorgen voor kinderen zouden de onderwijskansen gewoon niet in de weg mogen staan!”

Twijfel jij over je kinderwens?

april 2, 2014 /