Hoogopgeleide vrouwen vaker moeder op hun dertigste

De afgelopen jaren is het aandeel hoogopgeleide vrouwen dat op hun 30e moeder was gestegen. Het aandeel moeders onder laagopgeleide vrouwen van 30 is juist gedaald, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Van de hoogopgeleide vrouwen die in 1980 zijn geboren, had 37 procent op 30-jarige leeftijd minimaal één kind. Onder de 30-jarige hoogopgeleide vrouwen uit 1970 was dat nog 30 procent. Van de laagopgeleide vrouwen uit 1980 was 69 procent op haar 30e moeder, tegen 72 procent van de laagopgeleide vrouwen uit 1970.

Twijfel jij over je kinderwens?

mei 6, 2014 /