Actueel
Zorgen over toename gebruik ADHD-medicatie

Vandaag ontvangt staatssecretaris Van Rijn (VWS) uit handen van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een statement over ADHD en gebruik van medicatie. Kinderpsychiaters maken daarmee hun zorgen kenbaar over toename in het gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD die voorgeschreven wordt zonder grondig onderzoek. Ook de trend dat studenten in toenemende mate ADHD medicatie gebruiken om beter te kunnen studeren, baart de kinderpsychiaters zorgen. De kinderpsychiaters benadrukken dat ongeoorloofde medicamenteuze behandeling van kinderen met ADHD en oneigenlijk gebruik van ADHD medicatie niet zonder gevaar is.

Het TwijfelMoeder-boek komt er aan! Volg de voortgang via DE TWIJFELMOEDER nieuwsbrief. Twijfel jij over je kinderwens: dan is er de besloten Facebook-groep Twijfel over Kinderwens.

“Methylfenidaat, het medicijn voor ADHD, is geen ‘snoepje’. Voorschrijven mag enkel na grondige diagnostiek en toediening alleen samen met andere, gedragsmatige behandeling. Er zijn aanwijzingen dat dit niet steeds het geval is”, aldus Prof. dr. Robert Vermeiren, voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. “De bijwerkingen van het gebruik van medicatie zijn over het algemeen mild, maar over de lange termijn effecten weten we echter nog weinig, vooral bij erg jonge kinderen. Om die reden mag het middel enkel toegediend worden als het kind door drukte of concentratieproblemen ernstige gevolgen ondervindt. En als de problemen niet op een andere manier op te lossen zijn.”

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie vindt de toename van ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van ADHD medicatie daarnaast schadelijk voor kinderen en ouders voor wie dit middel wel noodzakelijk is. Ouders die hun kind medicatie geven worden vaak neergezet als gemakzuchtig en de medicatie zelf wordt vaak ten onrechte omschreven als uiterst schadelijk. De veroordeling die hiermee gepaard gaat en de onterechte angst die ouders ingeboezemd wordt, schaadt de toekomst van kinderen met ADHD.

De kinderpsychiaters willen in samenwerking met andere betrokken professionals gaan werken aan een aanscherping van de richtlijnen voor het voorschrijven van medicatie bij ADHD. Deze professionele standaarden moeten steeds weer getoetst worden aan de actuele kennis en de praktijk. Vervolgens moet worden nagegaan of er conform deze richtlijnen gehandeld wordt. De kinderpsychiaters pleiten daarnaast voor onderzoek naar het voorschrijven en het gebruik van medicatie voor ADHD, zoals eerder ook de Gezondheidsraad adviseerde. In lijn met de intentieverklaring die eerder dit jaar is ondertekend voor gepaste zorg voor kinderen met gedragsproblemen waar mogelijk met minder medicijnen, roept de afdeling haar leden op om kritisch naar de eigen diagnostiek en behandeling te blijven kijken.

Prof. dr. Vermeiren: “Bij het aanbieden van het statement aan de staatssecretaris zullen we ook benadrukken dat we signalen ontvangen dat het voor kinderen met ADHD en hun ouders steeds moeilijker wordt om gepaste behandeling te krijgen. De recente veranderingen in de zorg en de forse bezuinigingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen als onbedoeld effect hebben dat medicatie nog de enige oplossing is.”

Baby algemeen
TwijfelMoeder
TwijfelMoeder is in 2013 ontstaan, omdat ik (Patricia de Ryck - 1984 - ondernemer en journalist) twijfelde over mijn kinderwens. Wel of geen kinderen - het leverde heel wat vooroordelen en discussies op. Ik heb in middels mijn keuze gemaakt en ben in maart 2017 bevallen van ons eerste kindje, maar het onderwerp is nog steeds relevant. Je leest hier mijn column, lezerspost en allerhande nieuwtjes. Kortom: TwijfelMoeder is een gevarieerde site voor iedereen.

Leave a Comment

Name*
Email*
Website

%d bloggers liken dit: