Wanneer inleiden; wachten tot 37e week?

Weinig complicatieverschil bij zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk
Het vroegtijdig inleiden van de bevalling bij zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging tussen 34 en 37 weken leidt niet duidelijk tot minder complicaties bij deze vrouwen ten opzichte van het inleiden van de bevalling bij de 37e week. De vroeggeboorte leidt wel vaker tot ademhalingsproblemen bij de pasgeborenen. Dat blijkt uit een studie onder ruim 700 vrouwen in 51 ziekenhuizen in Nederland onder leiding van onderzoekers van het UMCG.

Bij tien procent van de zwangere vrouwen is er sprake van een verhoogde bloeddruk of een verhoogde bloeddruk in combinatie met eiwit in de urine (=zwangerschapsvergiftiging). Dit kan leiden tot complicaties die levensbedreigend kunnen zijn voor moeder en kind. De vraag is, of het beter is om de bevalling meteen in te leiden en zo te voorkomen dat deze complicaties ontstaan. Of de bevalling pas in te leiden bij de 37e week als er geen risico op complicaties meer is voor het kind als gevolg van vroeggeboorte.

In 51 ziekenhuizen in Nederland vroegen gynaecologen hun zwangere patiënten met een hoge bloeddruk of met zwangerschapsvergiftiging of ze mee wilden doen aan het onderzoek. Ruim 700 vrouwen deden mee en kwamen door loting in de groep ‘afwachten’ of in de groep ‘bevallen’. Ook bij de groep ‘afwachten’ werd als dat medisch nodig was de bevalling al eerder opgewekt.

Uit het onderzoek blijkt dat bij afwachten het risico op complicaties bij de moeder lager is dan verwacht en dat het verschil tussen beide groepen te klein is om hieraan conclusies te verbinden (drie procent bij de zwangere vrouwen waarbij werd afgewacht en één procent bij de zwangere vrouwen die werden ingeleid). In de groep waarbij de bevalling werd ingeleid, kwamen wel meer ademhalingsproblemen voor bij de pasgeborenen (zes procent) vergeleken met de groep waarbij tot 37 weken werd afgewacht (twee procent). De onderzoekers concluderen daarom dat zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging tussen 34 en 37 weken kunnen afwachten, mits zij wel worden ingeleid als moeder of kind te ziek worden om af te wachten tot 37 weken.

Volgens de onderzoekers zou vervolgonderzoek zich moeten richten op het bepalen van wat de beste indicaties voor bevalling zijn voor zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging tussen 34 en 37 weken. “Uit ons onderzoek blijkt dat meteen inleiden van alle vrouwen met hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging tussen 34 en 37 weken te weinig voordeel oplevert om de nadelige gevolgen van vroeggeboorte voor het kind te rechtvaardigen”,aldus Kim Broekhuijsen, arts-onderzoeker in het UMCG. “Maar als we zouden kunnen voorspellen bij welke vrouwen zich complicaties gaan voordoen, kunnen we hen vroegtijdig inleiden, terwijl we voor andere vrouwen de zwangerschap veilig kunnen laten voortduren tot de 37e week. Zo kunnen we complicaties als gevolg van een hoge bloeddruk voorkomen, zonder onnodige vroeggeboorten te laten plaatsvinden.”

De deelnemende gynaecologen maken deel uit van het “Dutch Consortium for Healthcare Evaluation and Research in Obstetrics and Gynecology’. De studie werd gecoördineerd door het UMCG en heeft 4 jaar geduurd.

Twijfel jij over je kinderwens?

september 30, 2015 /