Vrouwenartsen in Italië weigeren abortus

Een kindje weg laten halen, omdat het niet gewenst is? Als TwijfelMoeder vind ik dat een moeilijke situatie. Ieder moet zelf die keuze maken. In Italie lijkt de gynaecoloog deze beslissing te nemen. Die weigeren vaak abortus, omdat ze vrezen voor imagoschade en maatschappelijke nadelen.

Abortus is in Italië niet verboden, maar er zijn wel z’n regeltjes aan verbonden. Zo mag je in de eerste drie maanden van de zwangerschap de vrucht laten weghalen als de moeder lichamelijk of geestelijk gevaar loopt. Abortus mag in het geval van ernstige afwijkingen aan het ongeboren kind zelfs tot het einde van de vijfde maand.

Dit opmerkelijke nieuws lazen we in mei 2013 in het Katholiek Nieuwsblad. Door deze vreemde keuze van de artsen is het aantal illegalen abortussen de laatste jaren verdubbeld. De krant La Repubblica schrijft op basis van cijfers van het ministerie voor Volksgezondheid dat er in 2011 maar liefst 40.000 illegale ingrijpen zijn uitgevoerd. En het aantal officiële abortussen? Die zijn in de laatste dertig jaar met meer dan de helft gedaald.

Zelf schreef ik in mijn column al eens over abortus.

Praat mee over dit onderwerp op onze Facebook-pagina. Daarnaast is er in de besloten Facebook-groep alle ruimte om je twijfels over je (ontbrekende) kinderwens te bespreken.

mei 30, 2013 /