Vrouwenartsen in Italië weigeren abortus

Een kindje weg laten halen, omdat het niet gewenst is? Als TwijfelMoeder vind ik dat een moeilijke situatie. Ieder moet zelf die keuze maken. In Italië lijkt de gynaecoloog deze beslissing te nemen. Die weigeren vaak abortus, omdat ze vrezen voor imago-schade en maatschappelijke nadelen.

Abortus is in Italië niet verboden, maar er zijn wel z’n regeltjes aan verbonden. Zo mag je in de eerste drie maanden van de zwangerschap de vrucht laten weghalen als de moeder lichamelijk of geestelijk gevaar loopt. Abortus mag in het geval van ernstige afwijkingen aan het ongeboren kind zelfs tot het einde van de vijfde maand.

Dit opmerkelijke nieuws lazen we in mei 2013 in het Katholiek Nieuwsblad. Door deze vreemde keuze van de artsen is het aantal illegalen abortussen de laatste jaren verdubbeld. De krant La Republica schrijft op basis van cijfers van het ministerie voor Volksgezondheid dat er in 2011 maar liefst 40.000 illegale ingrijpen zijn uitgevoerd. En het aantal officiële abortussen? Die zijn in de laatste dertig jaar met meer dan de helft gedaald.

Tijdens het updaten van dit artikel uit 2013 had ik graag een positiever geluid aan dit bericht willen toevoegen. Maar helaas is de situatie anno 2019 niet veel beter. Er gaan verhalen dat in bepaalde delen van Italië zelfs 90% van de gynaecologen weigert om een abortus uit te voeren. En als je kijkt naar Europa in het algemeen dan schrik je. Lees dit uitgebreide artikel van One World maar eens. Ik vind het echt bizar dat dit kan…

Zelf schreef ik in mijn column al eens over abortus. En ook in mijn boek De twijfelmoeder besteed ik er aandacht aan middels een interview met een vrouw die voor abortus koos, maar daar met de wijsheid van nu wel heel anders tegenaan kijkt en haar tips deelt. Wat doe je tenslotte als je twijfelt en per ongeluk toch zwanger blijkt te zijn? Tijdens de research-fase ontdekte ik al dat er steeds meer weerstand tegen abortus komt. Ja, ook in Nederland… Daar ga ik absoluut nog een uitvoeriger artikel over schrijven.

Twijfel jij over je kinderwens?

mei 30, 2013 /