Ervaringen, frustraties en ergernissen van jonge ouders

De ervaringen, frustraties en ergernissen van jonge ouders zijn recent onder de loep genomen door Vinke Trading Babyartikelen. Via internet werden ouders met kinderen tussen de 0 en 6 jaar en aanstaande ouders gevraagd naar hun mening. Dat het krijgen van een kleine niet alleen een roze wolk oplevert blijkt uit onderstaande; enkele van de meest opvallende resultaten, specifiek over jonge moeders.

Onveilig op straat
Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de jonge ouders zich regelmatig (10%) of soms (45%) onveilig voelt met de kinderwagen als de schemer is ingevallen of als het donker is. Met name ouders die in de stad wonen ervaren dit. En het zijn vooral de jonge moeders die zich onveilig voelen, bijna 59% ervaart dit soms of regelmatig. Van de ondervraagde vaders zegt 20% dit soms te ervaren.

Afstand
Uit een eerder onderzoek door een luierfabrikant is gebleken dat een kind in het eerste levensjaar gemiddeld 1000 kilometer wordt gereden in de kinderwagen. Veel ouders zijn zich niet bewust van deze afstand blijkt uit het onderzoek van Vinke Trading babyartikelen. Met antwoorden variërend van 5 tot een verbijsterende 15000 kilometer zat slechts 12% er met antwoorden tussen 850km en 1200km in de buurt. Een absolute meerderheid, ruim 54% denkt dat het minder dan 500km is waarvan 22% denkt dat het zelfs minder dan 100 is.

Ergernissen met kinderwagens
Met een kleine op komst, moeten ineens een heleboel spullen worden aangeschaft, zoals bijvoorbeeld een kinderwagen. Ondanks dat hier dus gemiddeld 1000 kilometer mee wordt afgelegd in het eerste jaar alleen, is de kinderwagen soms ook een bron van ergernissen. Gedoe rond het in- en uitklappen staat bovenaan de lijst van ergernissen. Bijna 55% van de ondervraagde jonge moeders noemt dit. Van hen geeft bijna 30% aan dat dit komt door het gevoel handen tekort te hebben als de wagen moet worden in- of uitgeklapt. Overigens zijn de vaders dat met hen eens. 40% van hen vindt dat het in- en uitklappen eenvoudiger moet kunnen.

Noodzakelijke babyartikelen in het interieur
Dat met de komst van de kleine ook ineens een enorme hoeveelheid spullen het interieur vult stoort maar liefst 82% van de jonge ouders in meer of mindere mate. Zij zouden graag zien dat babyartikelen niet alleen functioneel, maar ook mooi waren. Met name de jonge vaders ergeren zich hier opvallend genoeg regelmatig aan. Ruim 50%, waar dit bij de moeders ruim 20% is.

Twijfel jij over je kinderwens?

juli 30, 2013 /