Centrum Zwangerschapspsychiatrie in Erasmus MC

Het Erasmus MC heeft eind mei het Centrum Zwangerschapspsychiatrie geopend. In het centrum werken diverse specialisten samen om zwangere en pas bevallen vrouwen met een psychiatrische aandoening de beste zorg te geven die er is. Het kind en de partner krijgen hierbij speciale aandacht.

Psychiatrische aandoeningen, zoals angst, depressie en psychose, tijdens en na de zwangerschap worden nog onvoldoende opgespoord en behandeld, terwijl de gevolgen ernstig kunnen zijn. Deze aandoeningen geven een verhoogde kans op complicaties, bijvoorbeeld vroeggeboorte en kunnen zorgen voor een hyperreactief stress systeem bij het kind. Daarnaast kan een bevalling een reeds bestaande psychiatrische aandoening verergeren. Aandoeningen van de moeder of de vader kunnen ook zorgen voor een verstoorde ouder-kind relatie, waarbij het kind problemen kan krijgen met leren, gedrag en emoties.

Zwangerschapspsychiatrie is al decennia lang een belangrijk speerpunt van de afdeling Psychiatrie in het Erasmus MC. Zo bestaat er al een tijdlang poliklinische zorg, dagbehandeling voor zwangere vrouwen, een moeder baby unit en diverse ouder-kind therapieën waaronder een moeder-baby dagbehandeling en een ouder-kind groepspsychotherapie. Daarnaast wordt in het centrum internationaal toonaangevend onderzoek verricht. Al deze activiteiten zijn nu gebundeld in het centrum, dat een samenwerking is van de afdelingen Psychiatrie, Verloskunde, Neonatologie, Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie en Apotheek.

Twijfel jij over je kinderwens?

juni 16, 2014 /