Gezichten herkennen en autisme symptomen

De mate waarin kinderen met autisme gezichten herkennen is indicatief voor de hoeveelheid autisme symptomen in de puberteit. Hiermee is een voorspeller voor de ontwikkeling van kinderen met autisme geïdentificeerd. De bevindingen van onderzoekers van Erasmus MC – Sophia en Yulius zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Autism Research.

Onderzoekers van het gezamenlijke Onderzoeksprogramma Autisme van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC-Sophia, de Yulius Academie en Yulius Autisme hebben onderzocht of er indicatoren bestaan waarmee de mate van autisme op latere leeftijd kan worden voorspeld. Daarvoor werden, onder leiding van dr. Kirstin Greaves-Lord, kinderen op twee momenten geobserveerd: bij de eerste vaststelling van autisme op de kinderleeftijd en zeven jaar later.

Op beide momenten werd hun gedrag geobserveerd tijdens spel en gesprekjes met een onbekende volwassene. In de kindertijd werd bovendien een computertaak uitgevoerd waarin kinderen foto’s van mensen moesten herkennen als identiek. Kinderen die meer moeite hadden met deze gezichtsherkenningstaak blijken tijdens de spelobservatie in de puberteit meer symptomen van autisme te vertonen dan tijdens de spelobservatie in de kindertijd. Kirstin Greaves-Lord: “Dit is belangrijk om te weten omdat ouders en betrokken professionals graag een idee hebben van hoe de ontwikkeling van kinderen met autisme verder zal verlopen. De prestatie op de gezichtsherkenningstaak kan hier een indicatie van geven.”

De prestatie op de gezichtsherkenningstaak hing niet samen met de hoeveelheid autismesymptomen gemeten in de kindertijd. Greaves-Lord: “De relatie kon pas worden aangetoond door nader onderzoek te doen naar de verandering in symptomen richting de puberteit. Dit benadrukt het belang van onderzoek waarin kinderen tijdens hun ontwikkeling gevolgd worden”.

Orthopedagoge dr. Anneke Louwerse promoveerde op 10 oktober 2014 op resultaten van GAME, een grootschalig vervolgonderzoek onder ruim 200 kinderen met symptomen van autisme. Kinderpsychiater Mart Eussen zal in mei 2015 zijn proefschrift over de onderzoeksresultaten verdedigen.

Twijfel jij over je kinderwens?

februari 4, 2015 /