Werkneemster wint rechtszaak na ontslag wegens zwangerschap

Op 22 mei 2015 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi een werkgever wegens directe discriminatie op grond van geslacht omwille van het ontslag van een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden door complicaties bij een poging om zwanger te worden. Het Instituut en het slachtoffer trokken samen naar de rechtbank.

De werkneemster, die een kind kort na de geboorte had verloren, vervolgens een miskraam kreeg en wiens daaropvolgende zwangerschap om medische reden moest worden afgebroken, werd door haar werkgever ontslagen vlak voor haar terugkeer naar het werk. De werkgever, die perfect op de hoogte was van de situatie van de vrouw, nam haar de herhaalde afwezigheden kwalijk.

Adjunct-directeur van het Instituut Liesbet Stevens wijst erop dat ‘volgens een studie van het Instituut vrouwelijke werkneemsters die zwanger zijn, waren of willen worden nog al te vaak met negatieve reacties en zelfs discriminaties geconfronteerd worden. Meer dan drie op vier zwangere vrouwen zouden daarmee te maken krijgen.’ In het licht daarvan is het belangrijk om eraan te blijven herinneren dat ‘nadelige behandelingen die verband houden met een zwangerschap of bevalling steeds beschouwd worden als een directe discriminatie op grond van geslacht, aangezien ze enkel vrouwen treffen. Geen enkele rechtvaardiging is daarvoor toegelaten.’

Zo oordeelde ook de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi. In de uitspraak verwees de rechter naar de Genderwet van 10 mei 2007 en benadrukte dat het ontslag een discriminatie op grond van geslacht was. De werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van zes maanden bruto loon aan de werkneemster.

Twijfel jij over je kinderwens?

oktober 2, 2015 /