TwijfelMoeder zoekt jou? Research voor mijn boek

TwijfelMoeder zoekt jou! Voor mijn boek De TwijfelMoeder wil ik verschillende vrouwen en mannen spreken. Aan de ene kant zal dat zijn om zelf meer feeling bij een bepaald thema te krijgen. Anderzijds omdat ik het belangrijk vind dat in het boek niet alleen mijn verhaal staat, maar ook dat van andere ervaringsdeskundigen. Juist de vele gesprekken die ik met iedereen heb gevoerd, hebben mij geholpen in het maken van een keuze.

Wie ik het liefst wil spreken? Ik omschrijf het hieronder. Als je jezelf er in herkent, mail me dan meteen. De research-periode voor mijn boek staat namelijk gepland voor augustus/september.

Twijfelde jij
Ik ben op zoek naar vrouwen én mannen, die zelf ook erg getwijfeld hebben over hun kinderwens. Wat heeft jouw geholpen bij het maken van een beslissing. Hoe ervaar jij de druk van buitenaf? Bemoeid iedereen zich met je (ontbrekende) kinderwens of vind je het vooral een eenzaam proces.

Eerlijk over het ouderschap:
Mannen en vrouwen die eerlijk willen vertellen over wat hun tegen of juist mee valt aan het ouderschap. Wat had je je echt niet beseft? Wat voor impact heeft de komst van een kindje (of een tweede of derde) op je relatie, sociale contacten en carrière. Hoe heeft het jou veranderd? Zou je het nogmaals doen of heb je eigenlijk spijt?

Professionals
Heb jij vanuit je vakgebied kijk op dit onderwerp? Van bioloog (waarom hebben we de drang om ons voor te planten) tot gynaecoloog, psycholoog of begeleidster op het kinderdagverblijf. En ieder ander die hier ook veel van weet: ik wissel graag even met je van gedachten.

MAIL NAAR INFO@TWIJFELMOEDER.NL.

Twijfel jij over je kinderwens?

augustus 16, 2018 /