Nederlandse bevolking toleranter ten aanzien van abortus

Nederlandse bevolking over het algemeen toleranter ten aanzien van abortus. Dat is de conclusie van dr. Inge Sieben naar aanleiding van recent onderzoek. Iedere negen jaar worden Europeanen bevraagd over hun waarden, houding en gedrag. Aan de hand van actuele data over 1981-2018 uit deze European Values Study (EVS) onderzocht Sieben of de Nederlandse bevolking in de loop der tijd anders is gaan denken over seksueel-ehtische aspecten van het leven, zoals homoseksualiteit, echtscheiding, abortus en euthanasie.

Toleranter

Sieben laat weten dat Nederlanders over het algemeen toleranter zijn geworden. “Dat komt enerzijds doordat oudere, meer traditionele cohorten (bv geboren voor 1940) langzaam vervangen worden jongere, meer progressieve cohorten. Anderzijds blijkt zowel oud als jong in Nederland door de tijd heen (1981-2017) toleranter te zijn geworden.”

Echt?!

Als ik aangeef dat ik dat opvallend vind, omdat er op dit moment toch veel om abortus te doen is, dan geeft de onderzoekster mij gelijk. “We krijgen inderdaad het idee dat mensen extremer zijn geworden in hun opvattingen – ook op andere terreinen – maar dat blijkt niet uit onderzoek. Ze durft dan ook geen uitspraak te doen over hoe dat veranderende beeld dan komt. Is dat door het feit dat er meer media aandacht is? Of doordat we via social media eenvoudig onze uitgesproken mening kunnen delen.

Abortus

Als we abortus vergelijken met homoseksualiteit, echtscheiding en euthanasie, dan zie je in het onderzoek wel dat Nederlanders dat het minst te rechtvaardigen vinden. Abortus scoort een 7.1. Dat is bij homoseksualiteit een 8.7, bij echtscheiding een 7,8 en bij euthanasie een 7.4. De tolerantie ten op zichte van euthanasie stijgt heel geleidelijk, terwijl je bij abortus wel echt een duidelijke stijgende trend ziet. In 2008 was dat nog 4.3. De respondenten moesten een cijfert van 1 (nooit te rechtvaardigen) tot 10 (altijd te rechtvaardigen) geven.

Te rechtvaardigen?

Sta ik zelf toleranter tegenover abortus? Vind ik het te rechtvaardigen? Toen ik het persbericht over de European Values Study binnenkreeg, heb ik mezelf natuurlijk ook die vraag gesteld. Ja, ik vind van wel. Maar durf ik het dan ook een 10 te geven? Dat het dus altijd te rechtvaardigen is? Dat vind ik lastig. Zijn er echt geen uitzonderingen te bedenken, waarbij je zegt ‘nee, abortus zou nu echt niet moeten mogen’. Ik weet het niet; zelf zei ik altijd dat ik voor abortus zou kiezen bij een ongewenste zwangerschap.

Afbreken zwangerschap

Ik heb er me ook hard voor gemaakt dat er in mijn boek De twijfelmoeder aandacht voor is. Want wat als je twijfelt over je kinderwens en toch zwanger blijkt te zijn (hoe voorzichtig je ook hebt gedaan). Dan vind ik dat het belangrijk is dat je ook op de hoogte bent van de morning after pil en abortus. Niet alleen tot wanneer je hiervoor kunt kiezen, maar ook wat dat met je doet (daarvoor heb ik een aantal dames geïnterviewd).

Wil je meer over dit onderzoek lezen, klik dan hier.

Foto abortus demonstratie in Polen van Grand Warszawski / Shutterstock.com.

Twijfel jij over je kinderwens?

juni 25, 2019 /