Risico op ernstige vroeggeboorte verminderen met Progesteron

Onderzoek van Amsterdam UMC toont aan dat een behandeling met Progesteron de kans op ernstige vroeggeboorte kan verminderen, bij zwangere vrouwen met een korte baarmoedermond. In dit artikel lees je alles over dit onderzoek van medio maart 2024.

Korte baarmoedermond

Zwangere vrouwen die rond 20 weken zwangerschap een korte baarmoedermond hebben, hebben een verhoogde kans om te vroeg te bevallen. Het voorkomen van vroeggeboorte bij zwangere vrouwen met een korte baarmoedermond is een cruciale stap in het beschermen van de gezondheid van het kind. Onderzoek van Amsterdam UMC toont aan dat als een zwangere vrouw rond 20 weken zwangerschap een korte baarmoedermond heeft, behandeling met het hormoon Progesteron beter is dan een pessarium bij het verminderen van het risico op ernstige vroeggeboorte.

Onderzoek Amsterdam UMC

Hoogleraar Verloskunde Eva Pajkrt: “Dit is een belangrijke verbetering die kan bijdragen aan het verminderen van vroeggeboortes en de bijbehorende complicaties, zoals een verhoogd risico op babysterfte en langdurige gezondheidsproblemen voor het kind.” Het voorkomen van vroeggeboorte heeft een grote prioriteit bij de afdeling verloskunde van Amsterdam UMC. Het onderzoek is medio maart 2024 gepubliceerd in BMJ. Deze studie is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Stichting ter Voorkoming van Vroeggeboorte: stoptevroegbevallen.nl.

Vroeggeboorte

Wist je dat er jaarlijks 13,5 miljoen kinderen wereldwijd te vroeg worden geboren? Dat staat gelijk aan 1 op de 9 baby’s. Helaas overlijdt 1 miljoen van de baby’s, omdat ze te vroeg geboren zijn. Dit maakt vroeggeboorte een ernstig probleem met verstrekkende gevolgen. Kinderen die te vroeg worden geboren, lopen een hoger risico op levenslange complicaties, zowel lichamelijke als ontwikkelingsproblemen. Er is sprake van vroeggeboorte wanneer een geboorte plaatsvindt voor 37 weken zwangerschapsduur.

Eerder schreven we ook: Vroeggeboorte? Afwijking in placenta bij 90%

Behandeling met Progesteron

Amsterdam UMC heeft onderzocht wat de beste behandeling is voor vrouwen met een baarmoedermond korter dan 25 mm bij de 20 weken echo, want die hebben een verhoogd risico op vroeggeboorte van hun kind. 25 centra deden mee aan dit onderzoek. Bij een grote groep zwangere vrouwen is de baarmoedermond gemeten. Vrouwen met een korte baarmoedermond mochten meedoen aan het onderzoek. De resultaten van deze studie tonen aan dat Progesteron effectiever is dan een pessarium bij het verminderen van extreme vroeggeboorte. Dit onderzoek onderstreept het belang van het meten van de lengte van de baarmoedermond tijdens de 20 weken echo. Daarnaast is het goed om vrouwen te informeren die een verkorte baarmoedermond hebben. Als deze korter dan 25 mm is, dan horen ze meer te weten over de mogelijkheid van behandeling met Progesteron. 

Korte baarmoedermond & Progesteron

Voor vrouwen met een baarmoedermondlengte tussen 25 mm en 35 mm bleek er geen significant verschil te zijn in het aantal complicaties als gevolg van vroeggeboorte tussen de groep die Progesteron gebruikte en de groep die een pessarium gebruikte. Pajkrt legt uit: “Op basis ons onderzoek adviseren wij om bij alle zwangere vrouwen de lengte van de baarmoedermond te meten tijdens de 20 weken echo. Vrouwen met een baarmoedermond korter dan 25 mm zouden geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid tot behandeling met Progesteron.”

Foto: Pexels foto/zwangere-vrouw-fotoshoot-618923/ – pexels-leah-newhouse-618923.jpg

Twijfel jij over je kinderwens?

maart 29, 2024 /