Einde aan ouderparticipatiecrèche?

Een groep ouders die zelf op hun eigen kinderen past in een door de overheid goedgekeurd kinderdagverblijf, dat is een ouderparticipatiecrèche, ook wel ‘OPC’ genoemd. Dit 40 jaar oude burgerinitiatief is volgens pedagogen ideaal voor zowel de kinderen als hun ouders en bovendien een stuk goedkoper dan normale kinderopvang. Toch dreigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ouders hun kinderopvangtoeslag te ontnemen of de OPC’s zelfs onmogelijk te maken.

Twijfel jij over je kinderwens?

maart 4, 2014 /