Onderzocht
Zwangerschapsvergiftiging vroeger opsporen

In Europees verband neemt het Erasmus MC deel aan een nieuw onderzoek naar voorspellende tests voor zwangerschapsvergiftiging. Doel is het verbeteren van zwangerschapsuitkomsten door middel van vroege opsporing. Dit maakt het mogelijk zorg op maat te kunnen bieden aan de zwangere vrouw.

Het TwijfelMoeder-boek komt er aan! Volg de voortgang via DE TWIJFELMOEDER nieuwsbrief. Twijfel jij over je kinderwens: dan is er de besloten Facebook-groep Twijfel over Kinderwens.

Zwangerschapsvergiftiging is de belangrijkste oorzaak van moedersterfte in Europa. Wereldwijd overlijden jaarlijks 70.000 tot 80.000 moeders als gevolg van deze ziekte. Daarnaast is het de oorzaak van het overlijden van 500.000 baby’s, die als gevolg van de ziekte van de moeder te klein of te vroeg worden geboren. Het Erasmus MC neemt deel aan een Europees onderzoek onder de naam “IMPROvED”, met als doel zwangerschapsuitkomsten te verbeteren door vroege opsporing van zwangerschapsvergiftiging.

Naar aanleiding van een eerder onderzoek zijn twee nieuwe screeningstesten voor zwangerschapsvergiftiging ontwikkeld. Het doel van het IMPROvED-project is deze testen te beoordelen op hun voorspellende waarde. Gezonde moeders die minder dan 16 weken zwanger zijn van hun eerste kind wordt gevraagd deel te nemen. De bloedafnames worden gecombineerd met een echoscopisch onderzoek. De uitkomsten van de zwangerschap en de bevalling worden geregistreerd.

Eén van de doelen van dit project is door vroege detectie van zwangerschapsvergiftiging zorg op maat te kunnen bieden aan de zwangere vrouw. Hiernaast is de verwachting dat ook vrouwen met gerelateerde zwangerschapscomplicaties zoals groeivertraging bij de baby of vroeggeboorte beter kunnen worden opgespoord en begeleid. In de toekomst zou dit zelfs preventie mogelijk kunnen maken.

Gynaecoloog dr. J.J. Duvekot en arts-onderzoeker drs. Caroline van den Berg van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC coördineren het onderzoek. Van den Berg: “Voor dit onderzoek hebben we de hulp nodig van vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind. Wij hopen dat zoveel mogelijk aanstaande moeders willen meewerken.” Geïnteresseerde moeders en hulpverleners kunnen contact opnemen met de onderzoekers in Rotterdam via improved@erasmusmc.nl.

De studie wordt met 6 miljoen euro gesubsidieerd door het “Seventh Framework Programme for Research and Technological Development” (FP7) van de Europese Unie. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit Ierland en uitgevoerd in vijf belangrijke academische verloskundige centra verspreid over Europa. De deelnemende centra zijn naast het Erasmus MC, het University College Cork (Ierland), de Klinikum der Universität zu Köln (Duitsland), de University of Liverpool (United Kingdom), het Karolinska Institute (Zweden) en de University of Keele (United Kingdom). Deze centra spelen allen een belangrijke rol in het onderzoek naar zwangerschapsvergiftiging.

Andere Erasmus MC – onderzoeken in FP7 zijn te vinden op www.horizon-health.eu.

Baby algemeen
TwijfelMoeder
TwijfelMoeder is in 2013 ontstaan, omdat ik (Patricia de Ryck - 1984 - ondernemer en journalist) twijfelde over mijn kinderwens. Wel of geen kinderen - het leverde heel wat vooroordelen en discussies op. Ik heb in middels mijn keuze gemaakt en ben in maart 2017 bevallen van ons eerste kindje, maar het onderwerp is nog steeds relevant. Je leest hier mijn column, lezerspost en allerhande nieuwtjes. Kortom: TwijfelMoeder is een gevarieerde site voor iedereen.
1 comment
  • Moedersterfte in westerse landen stijgt
    mei 06, 2014 (10:16)

    […] Welvaartsziekten als een hoge bloeddruk, diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten komen in westerse landen natuurlijk veel voor. Daarnaast stijgt de leeftijd waarop vrouwen moeder worden en er worden steeds meer meerlingen geboren als gevolg van vruchtbaarheidsbehandelingen. Ook worden steeds vaker keizersnedes toegepast. Zwangerschapsvergiftiging is de belangrijkste oorzaak van moedersterfte in Europa. […]

Leave a Comment

Name*
Email*
Website

%d bloggers liken dit: