Seksuele problemen na dikkedarmkanker

Een aanzienlijk deel van de patiënten met dikkedarmkanker ervaart seksuele problemen na de medische behandeling. Het bespreken daarvan blijft een onderbelicht thema in de spreekkamer. Hoe om te gaan met seksuele disfuncties moet bij zowel patiënten als hun partners veel meer aandacht krijgen. Dat concludeert Marjan Traa in haar dissertatie, waarop ze 3 oktober promoveert aan Tilburg University. Haar onderzoek werd gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. In Nederland is dikkedarmkanker één van de meest voorkomende vormen van kanker. Jaarlijks worden circa 13.000 patiënten gediagnosticeerd met deze kankersoort.

Uit het proefschrift blijkt dat een aanzienlijk deel van de patiënten na de behandeling seksuele disfuncties rapporteert. Koppels die geconfronteerd worden met dikkedarmkanker hebben de behoefte om de seksuele disfuncties te bespreken met zorgverleners. Indien nodig moet er samen naar gepaste zorg gezocht worden. Zorgverleners dienen niet alleen het lichamelijk functioneren van patiënten te beoordelen maar ook de mate waarin patiënten/koppels daadwerkelijk last hebben van seksuele disfuncties. Is er sprake van een verminderde kwaliteit van het seksuele leven?

Aandacht voor partner
Naast aandacht voor de patiënt zou er ook aandacht moeten zijn voor de partner, constateert Traa. Immers, beiden worden geconfronteerd met de gevolgen van darmkanker voor het (gezamenlijke) leven. Om de mate van zorgbehoefte(n) van zowel patiënt als partner zorgvuldig in kaart te brengen en, indien nodig, te behandelen is goede diagnostiek in combinatie met zorg op maat onontbeerlijk. Om de oncologische zorgverlening te verbeteren is het belangrijk om duidelijk te maken dat zorgen over de (seksuele) relatie normaal zijn. Daarnaast zijn adequate training van professionals, het opzetten van of betere bekendheid met het verwijssysteem en voldoende tijd om seksualiteit te bespreken belangrijke randvoorwaarden.

Marjan Traa (Oirschot, 1986) studeerde in 2009 af in de medische psychologie aan Tilburg University, waarna ze in 2010 aan diezelfde instelling begon aan haar promotieonderzoek. Momenteel is ze in Tilburg werkzaam als postdoctoraal onderzoeker.

Twijfel jij over je kinderwens?

september 25, 2014 /