Angst voor bevalling? Vaker keuze voor keizersnede

Veel vrouwen zien op tegen hun bevalling. Voor 10 tot 15% van de vrouwen is deze angst zo ernstig dat het hun dagelijks leven en zelfs de bevalling beïnvloedt. Daarnaast hebben deze vrouwen een hoger risico op psychische problemen na de bevalling. Verloskundige Anne-Marie Sluijs pleit daarom voor meer aandacht voor angst vroeg in de zwangerschap. Aan het Leids Universitair Medisch Centrum heeft ze hier een proefschrift over geschreven.

Angst voor de bevalling

Anne-Marie Sluijs werkt al 26 jaar als verloskundige en heeft veel bevallingen meegemaakt. “Bijna elke vrouw ziet wel op tegen haar bevalling als je ernaar vraagt. Maar als het vrouwen dag in dag uit bezighoudt en het zelfs hun functioneren beïnvloedt, is er vaak meer aan de hand”, vertelt Sluijs.

In haar onderzoek keek Sluijs naar de invloed die angst voor de bevalling heeft op de keuzes die vrouwen maken. Bijvoorbeeld of ze in het ziekenhuis of thuis willen bevallen en via een keizersnede of vaginaal. “We zien dat vrouwen die veel angst hebben voor de bevalling vaker uit zichzelf om een keizersnede en pijnstilling vragen. Daarnaast kiezen ze er vaker voor om in het ziekenhuis te bevallen.”

Angst na de bevalling 

Bovendien geeft een verwijzing naar de tweede lijn tijdens de bevalling, dus naar een medisch specialist, een verhoogde kans op meer angst na de bevalling. Tijdens de studie bleek dat dit zowel geldt voor vrouwen die thuis bevallen, als voor vrouwen die op het moment van de verwijzing al met hun verloskundige in het ziekenhuis zijn. Vrouwen die een spoedkeizersnede ondergaan terwijl een vaginale bevalling gepland stond, hebben ook meer risico op angst na de bevalling.

In mijn groep zie ik dat dit invloed heeft op twijfels over een tweede of derde kindje.

Negatieve spiraal

Angst voor de bevalling is een vicieuze cirkel, meent Sluijs. “Als vrouwen angstig zijn voor de bevalling is de kans ook groter dat ze de bevalling als negatief ervaren. Hierdoor kunnen ze een depressie of zelfs een post-traumatische stressstoornis ontwikkelen. Dit leidt weer tot angst voor een volgende zwangerschap.” Het is dus belangrijk om hier aandacht voor te hebben. 

Sluijs pleit voor meer aandacht voor angst vroeg tijdens de zwangerschap. “In het LUMC vragen we nu standaard bij de intake naar angst en doen we goede navraag. Daarnaast moet je als verloskundig zorgverlener op je hoede zijn voor signalen die kunnen duiden op angst, zoals onverklaarbare lichamelijke klachten en de vraag om een keizersnede.”

Wist je dat er ook verschillende boeken over bevallen zijn verschenen, zoals Veilig bevallen en Positief over bevallen.

Positieve bevallingservaring

Ook denkt Sluijs dat er meer aandacht moet komen voor deze problematiek tijdens de opleiding. “Je hebt natuurlijk maar een bepaalde tijd om van angst voor de bevalling af te komen. Als dit op tijd wordt herkend en behandeld kan het een hoop ellende besparen. Vrouwen met minder angst hebben een positievere bevallingservaring en dus minder kans op problematiek erna.”

Dit ben ik helemaal met haar eens. Ook het feit dat je getwijfeld hebt, kan zo zijn invloed hebben. Daar zouden verloskundigen meer bij stil kunnen staan. Mijn ervaring was dan ook niet de beste…

Twijfel jij over je kinderwens?

januari 27, 2021 /