Economische crisis: kinderwens in de ijskast

Het aantal geboorten is – mede als gevolg van de economische crisis – de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek in mei 2013 heeft gepresenteerd . Niet meer dan logisch volgens mij. In tijden dat het financieel wat minder gaat, denk je toch na over iedere ‘investering’. Een kindje maken kost (op de natuurlijke wijze) niets, maar daarna sta je natuurlijk voor een hoop kosten.

Demografen geven aan dat kinderwensen in tijden van economische onzekerheid vaak in de ijskast worden gezet. Vaak wordt dit later wel ingehaald met hogere geboortecijfers. De Volkskrant meldt dat de stagnerende huizenmarkt ook een rol kan spelen in de tijdelijke beperking van de geboorten. Vanwege de aangescherpte hypotheekeisen is het voor starters, maar ook voor stellen die willen doorstromen naar een groter huis, lastiger om een geschikte woning te vinden.Klik hier om meer te lezen over deze cijfers en de situatie in 2013.

Twijfels anno 2019

Anno 2019 ligt de economische crisis gelukkig achter ons. Toch zijn er nog steeds van dat soort factoren (lees: de factoren waar we zelf absoluut geen grip op hebben) waardoor vrouwen twijfelen. In mijn boek De twijfelmoeder sta ik hier ook bij stil. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat. Daar is nu natuurlijk ontzettend veel over te doen, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

Waar de huizenmarkt in 2013 nog stagneerde, daar is-ie anno 2019 voor mijn gevoel volledig overspannen. De vraagprijzen zijn gestegen en er zijn – met name in de Randstad – vaak zoveel gegadigden dat tienduizenden euro’s overbieden niet eens meer vreemd is. Daardoor worden huizen voor veel starters weer onbetaalbaar. En wat als een huis perfect is voor jou en je partner, maar je geen plekje kunt realiseren voor jullie kind. Wacht je dan tot je een grotere woning hebt gevonden of ga je voor je kinderwens en zie je wel wat de huizenmarkt doet.

Vind je financiële zekerheid ontzettend belangrijk? Wil je eerst een vast contract en dan pas de volgende stap zetten? Vroeger was dat natuurlijk helemaal niet gek. Ja, de kansen op een baan zijn op dit moment heel erg goed, maar we moeten ook concluderen dat we ook steeds meer als zzp’er aan de slag gaan. Wil je dan eerst een stabiele basis met je onderneming bereiken of trek je de veel gebezigde uitspraak ‘ondernemen is (financiële) risico’s durven nemen’ ook door in je privé leven.

Kinderwens blijft in ijskast

Waar de demografen in 2013 nog aangaven dat je na een economische crisis vaak ziet dat de uitstellers toch kinderen krijgen, daar gaat die vlieger nu niet op. Eind oktober 2018 verscheen daarover een interessant artikel over in Demos: bulletin over bevolking en samenleving. Joop de Beer & Jan Latten nemen de huidige situatie onder de loep in ‘De weerbarstige relatie tussen baby’s en conjunctuur’.

Zij schrijven: “De economische opleving en de ontwikkeling van het aantal geboorten lopen niet meer parallel. Dat is verrassend, want in de afgelopen dertig jaar kon een oplevend consumentenvertrouwen steeds worden gezien als voorbode van stijgende aantallen geboorten, zo’n twee tot drie jaar na een conjunctuuromslag. Na de laatste crisis is het anders geworden. Sinds 2014 is het vertrouwen in de economie weer gestegen, zoals blijkt uit de stijging van de zogenaamde index van koopbereidheid. Maar dat zien we niet terug in de ontwikkeling van het kindertal.”

Klik hier om het volledige artikel van Joop de Beer en Jan Latten te lezen.

Twijfel jij over je kinderwens?

mei 28, 2013 /