Aanstaande ouders tevreden over Slimmer Zwanger

Het persoonlijke coachingsprogramma Slimmer Zwanger, in januari 2012 door Erasmus MC gelanceerd, kent tevreden gebruikers. Slimmer Zwanger is sinds begin september 2013 uitgebreid met nieuwe modules. Door middel van een website op de mobiele telefoon en adviezen per SMS en e-mail worden inmiddels meer dan 1500 aanstaande ouders begeleid bij het aanleren en onderhouden van gezonde voedings- en leefstijlgewoonten.

Uit de evaluatie over 2012 blijkt dat vrijwel alle aanstaande ouders positief zijn over het gebruik van Slimmer Zwanger. Zij geven aan nu meer aandacht te hebben voor hun voedings- en leefstijlgewoonten. Deze gezonde gewoonten verlagen de kans op onvruchtbaarheid bij de vrouw en de man en verlagen ook de risico’s op complicaties tijdens de zwangerschap en rond de bevalling. Bovendien hebben ze het gevoel dat Slimmer Zwanger hen echt helpt. Van de 526 vrouwen die met het programma begonnen, hadden er 68 het een jaar later afgerond, 332 waren er nog mee bezig en 126 vrouwen (24%) zijn voortijdig afgehaakt. Het percentage vrouwen dat foliumzuur innam, steeg in zes maanden van 78 naar 87. Het percentage vrouwen dat te weinig fruit at, daalde van 78 naar 63, het percentage dat onvoldoende groente at van 59 naar 32. Het aantal rokende vrouwen nam met 6 procent af.

Slimmer Zwanger is uitgebreid voor het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg met de extra coaching modules voor het goed en veilig gebruik van medicatie, het opvolgen van behandeling en afspraken, en coaching op beweging. Mede hierdoor heeft het als een van de weinige e-Health applicaties de hoogste CE klasse 1 certificering ontvangen voor gebruik in de zorg. Daarnaast verstrekt de nieuwe versie van Slimmer Zwanger drie seizoensrecepten per week en vitamine D advies aan elke gebruiker.

Ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten van aanstaande ouders dragen bij aan een kleinere kans op zwangerschap, een grotere kans op aangeboren aandoeningen en groeistoornissen bij het kind, en meer problemen rond de bevalling. Ongezonde gewoonten zijn niet eenvoudig te veranderen. Met Slimmer Zwanger wil het Erasmus MC hieraan een positieve bijdrage leveren en de kwaliteit van zorg verbeteren. De screeningstesten van de coaching en zelftest van het programma zijn ook bestemd voor verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en andere zorgverleners, om op een snelle en eenvoudige manier verbeterpunten in voedings- en leefstijlgewoonten van de patiënt op te sporen en de gedragsveranderingen over de tijd te volgen.

Initiatiefnemer is prof.dr. Régine Steegers-Theunissen, arts-epidemioloog bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC. Steegers: “Er is behoefte aan Slimmer Zwanger, want bijna niets is zo moeilijk als het veranderen van ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten. Slimmer Zwanger komt overigens niet in de plaats van persoonlijke consulten van artsen of verloskundigen. Echter, het blijkt nu al een waardevolle aanvulling te zijn voor mensen die misschien niet zo gezond leven, maar er wel iets aan willen doen, en voor zorgverleners om de kwaliteit van zorg te verbeteren.“
Deelnemers kunnen zichzelf screenen via de website op de mobiele telefoon of computer. Er wordt dan gekeken naar leeftijd, body mass index en verschillende voedings- en leefstijlrisicofactoren. Afhankelijk van de aanwezige risicofactoren wordt via een rekenprogramma het individuele coachingsprogramma bepaald dat vervolgens periodiek boodschappen (tips, weetjes, kookrecepten) verstuurt via de mobiele telefoon door middel van SMS en e-mail. Steegers: “Na de eerste screening vinden er nog vier screeningen plaats om de zes weken. Het coachingsprogramma past zich aan afhankelijk van of iemand zwanger is zodat de coaching ook echt op-maat blijft.”

Slimmer Zwanger is bestemd voor alle vrouwen én mannen met kinderwens. Achmea vergoedt deelname aan Slimmer Zwanger, ook voor cliënten van andere verzekeraars. Zie www.slimmerzwanger.nl.

Twijfel jij over je kinderwens?

september 20, 2013 /