Kwart kids slachtoffer van zware kindermishandeling

Een kwart van de kinderen is slachtoffer van zware kindermishandeling. Dit blijkt uit het rapport ‘No Place To Hide’ van kinderrechtenorganisatie KidsRights. Zij vestigen hiermee de aandacht op lichamelijk geweld tegen kinderen in huiselijke kring. Dit type geweld wordt door de maatschappij vaak gezien als een acceptabele vorm van terechtwijzen.

Wereldwijd is één op de vier kinderen het slachtoffer van zwaar en herhaaldelijk fysiek geweld, vaak door toedoen van de eigen ouder(s) of voogd. Slechts 36 landen (van de 195 landen in de wereld) kennen een verbod op fysieke straffen, waaronder Nederland en Moldavië.

KidsRights Report geeft een overzicht van alle relevante (internationale) onderzoeken op het gebied van lichamelijke kindermishandeling, met definities, problemen, oorzaken en aanbevelingen. Het zoomt in op de situatie in Moldavië, het armste land van Europa, waar een uitzonderlijk hoge kindersterfte door mishandeling voorkomt. In Moldavië krijgt 48% van de kinderen tussen de twee en veertien jaar in Moldavië te maken met lichamelijke straffen; kinderen onder de vijf jaar worden het meest mishandeld. Geweld is de oorzaak van een derde van de doodsoorzaken van kinderen onder de vijf jaar oud.

Lichamelijke kindermishandeling brengt de gezondheid en ontwikkeling van een kind in gevaar of heeft zelfs de dood van het kind tot gevolg. Ellen Vroonhof, programmamanager bij stichting KidsRights: “Kindermishandeling in huiselijke kring is een complex en gevoelig onderwerp, aangezien de daders vaak degenen zijn die de verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding en verzorging van het kind (ouders, voogd of personeel van instellingen).”

In het rapport wordt ook een indicatie gegeven van de maatschappelijke kosten van kindermishandeling. De EU heeft becijferd dat elke euro die in de aanpak van fysieke en psychische kindermishandeling wordt geïnvesteerd, Euro 87,= bespaart op sociaal-maatschappelijke kosten. Kindermishandeling is dus niet alleen een ernstig probleem voor individuele kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Twijfel jij over je kinderwens?

mei 9, 2014 /