Actiewebsite Week van Kinderen Veilig live

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik onder voorzitterschap van Eberhard van der Laan heeft deze week de nieuwe website www.weekvankinderenveilig.nl gelanceerd. Hierop staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die in deze week van 17 t/m 22 november worden georganiseerd.

De Week van Kinderen Veilig is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen, met hulp en inzet van iedereen.

In 2013 organiseerde de Taskforce de Week voor de eerste keer. Live chatten met een Officier van Justitie, de landelijke dag van zedenrechercheurs, uitdagingen bij de invoering van de meldcode huiselijk geweld in het onderwijs en nog veel meer; het aanbod van ruim 60 activiteiten was zeer divers. De Taskforce wil dit succes in 2014 overtreffen met nog meer activiteiten en nog meer (pers)aandacht voor kindermishandeling.

Eén kind per klas
Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling is hard nodig, want jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling. Alle kinderen in Nederland recht hebben op een veilige en gezonde jeugd, als stabiele start in hun leven. Het lukt ondanks de vele inspanningen en lopende acties nog onvoldoende om de grote aantallen kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling terug te dringen.

Voor het melden van (vermoedens van) kindermishandeling verwijzen wij naar de geëigende instanties zoals De Kindertelefoon, het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en de Politie.

Twijfel jij over je kinderwens?

augustus 1, 2014 /