KidsRights Index: Nederland scoort slechter

Nederland scoort dit jaar slechter op de KidsRights Index. Dat heeft te maken met de ondermaatse vaccinatiegraad op het gebied van de mazelen. Daarom kunnen we van het VN-Kinderrechtencomité mogelijk zeer kritische vragen verwachten. Wel blijft de zesde plek gehandhaafd. IJsland staat op plek 1. Het Verenigd Koninkrijk en (voor mij heel verrassend) Nieuw Zeeland scoren opvallend slecht.

Mazelenvaccinatie

De afgelopen jaren daalde de vaccinatiegraad op het gebied van mazelen in ons land tot 92,9 procent. Het gevolg? Nederland presteert onder de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestelde kritieke grens van 95 procent. Om een ziekte uit te bannen, is het volgens de WHO nodig dat 95 procent van de doelgroep is ingeënt.

Nederland is gebonden aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarom moeten zij schriftelijke verantwoording afleggen aan het Kinderrechtencomité. Maar liefst voor de vijfde keer. Marc Dullaert, voorzitter van KidsRights en voormalig Kinderombudsman legt uit. “Op basis van de vaccinatiegraad lijkt het mij onontkoombaar de mazelen inenting te verplichten om een uitbraak te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat niet-ingeënte kinderen anderen in gevaar brengen. Vooral baby’s lopen risico. Alleen kinderen die aantoonbare gezondheidsschade op zouden lopen door een vaccinatie kunnen uitgezonderd worden.”

Kinderarmoede in Nederland

De KidsRights Index 2019 laat ook weer zien dat kinderarmoede een belangrijk aandachtspunt is in Nederland. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leven in ons land nog steeds 280.000 kinderen onder de armoedegrens. Ook de kinderparticipatie is ondermaats. Nederland behoudt toch de 6e positie in de Index, met name door de bescherming en educatie van kinderen. Zo is Nederland een van de landen met het laagste aantal tienermoeders ter wereld. In ons land registreren we alle geboortes (zo kennen we bijvoorbeeld deze cijfers). Daarnaast krijgen meisjes gemiddeld het meeste onderwijs: 18 jaar lang. 

IJsland is als koploper van de KidsRights Index 2019 de opvolger van Noorwegen dat dit jaar slechts op de 16e plaats staat. De IJslanders worden in de top-5 gevolgd door Portugal (2), Zwitserland (3), Finland (4) en Duitsland (5). Landen waar de rechten van het kind zeer onvoldoende worden beschermd zijn Afghanistan (181), Sierra Leone (180), Tsjaad (179), Equatoriaal-Guinea (178) en de Centraal-Afrikaanse Republiek (177).

Kinderrechtensituatie

Wereldwijd maken veel landen niet genoeg gebruik van de middelen die zij hebben om te investeren in de rechten van hun jongste generatie. Voor het Verenigd Koninkrijk (170) en Nieuw-Zeeland (169) leverde dit een opvallend lage positie op. Daarnaast valt op dat economische groei niet altijd voor een betere kinderrechtensituatie zorgt. Van China, Myanmar en India, de drie landen met de grootste economische groei in de periode 2010-2016, verslechterde de positie op de ranglijst. Thailand (14) en Tunesië (15) daarentegen scoren wereldwijd relatief goed op het gebied van kinderrechten in verhouding tot hun economische status. Zij voerden bijvoorbeeld nieuwe regelgeving in, zodat hun nationale wetgeving beter aansluit op de Convention on the Rights of the Child (CRC).

Twijfel jij over je kinderwens?

mei 20, 2019 /