In Nederland worden ieder jaar 119.000 kinderen mishandeld

In Nederland worden ieder jaar 119.000 kinderen mishandeld en sterven er gemiddeld 50 kinderen aan de gevolgen van de mishandelingen. In onze samenleving wordt hierover vooral gezwegen. Omdat kindermishandeling gedijt op geheimhouding wil Stichting Praat dit zwijgen doorbreken door op 10 juni in Amersfoort openlijk te praten over kindermishandeling

Het publiek wordt uitgenodigd om met hulp van Blik Bijzonder ook de vuile was buiten te hangen. Alle vuile was wordt verzameld en bewaard om in de toekomst een mega grote waslijn over de gehele lengte van de Afsluitdijk te spannen. Bij de manifestatie zijn stands waar men informatie kan vinden waar men welke hulp kan vinden.

Stichting Praat doorbreekt het zwijgen over kindermishandeling met behulp van ervaringsdeskundigen. Dit doet zij door publieksacties te organiseren zoals de ‘Amersfoort hangt de vuile was buiten’, 6 x per jaar posters te verspreiden die een vorm van kindermishandeling onder de aandacht brengen en door het geven van voorlichting, gastlessen en trainingen.

Twijfel jij over je kinderwens?

juni 7, 2014 /