Onderzocht
Kinderen veerkrachtig in herstel na brandwonden

Brandwonden hebben een grote impact op kinderen. Dat het fysiek functioneren hierdoor beïnvloed wordt, lijkt logisch. Toch blijken kinderen die brandwonden hebben opgelopen, na drie maanden net zo zelfstandig de activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren als hun leeftijdsgenoten zonder brandwonden. Ook is hun fysieke fitheid op langere termijn even goed als van kinderen zonder brandwonden. Dit blijkt uit promotieonderzoek van bewegingswetenschapper Laurien Disseldorp van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Door de toegenomen behandelmogelijkheden zijn de overlevingskansen voor patiënten met brandwonden tegenwoordig groot. Het leven na en met brandwonden is hierdoor een belangrijk aandachtsgebied geworden in zowel brandwondenzorg als -onderzoek. In haar onderzoek richtte Laurien Disseldorp zich op het fysiek functioneren van kinderen die brandwonden hebben opgelopen. Disseldorp ging na of het fysiek functioneren van deze kinderen door de brandwonden is aangetast. Zij lette daarbij zowel op de ‘functionele onafhankelijkheid’ als op de ‘fysieke fitheid’ van de patiënten.

De functionele onafhankelijkheid ofwel de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, is gemeten bij 119 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar. Al deze kinderen waren tenminste 24 uur opgenomen in een van de Nederlandse brandwondencentra. Disseldorp onderzocht of de kinderen zich bijvoorbeeld weer zelfstandig aankleedden en naar de wc gingen. Zij bekeek dit respectievelijk twee weken, drie maanden en zes maanden na het ontstaan van de brandwonden. Uit haar studie blijkt dat bij het overgrote deel van de kinderen de functionele onafhankelijkheid na drie maanden weer terug was op een niveau dat past bij hun leeftijd.

Disseldorp onderzocht de fysieke fitheid van kinderen met brandwonden door hun vermogen om lichamelijke activiteit te verrichten te meten. Hiertoe onderzocht zij onder andere de lichaamssamenstelling, spierkracht en het uithoudingsvermogen van 24 personen van 6 tot en met 18 jaar oud, één tot vijf jaar na het ontstaan van de brandwonden. Zij deed de metingen in een mobiel inspanningslab, waarmee ze de deelnemers thuis bezocht. Uit haar onderzoek blijkt dat deze groep op lichaamssamenstelling, spierkracht en uithoudingsvermogen niet verschilt van leeftijdgenoten zonder brandwonden.

De resultaten zijn opvallend, omdat uit tot nu toe bekende wetenschappelijke literatuur juist naar voren kwam dat de fysieke fitheid van kinderen ernstig aangetast wordt door brandwonden. Volgens Disseldorp is dit grotendeels te verklaren doordat tot nu toe slechts onderzoek was gedaan onder kinderen met ernstige brandwonden over tenminste 40% van hun huidoppervlak. In Nederland komen dergelijk uitgebreide brandwonden echter zelden voor.

In haar proefschrift benadrukt Disseldorp ook hoe belangrijk fysieke activiteit is voor een optimaal herstel na brandwonden. Disseldorp: “Mijn onderzoek laat zien hoe veerkrachtig de kinderen zijn in het herstel na brandwonden. We mogen echter niet vergeten dat een deel van de mensen met brandwonden nog wel fysieke beperkingen ervaart. Bovendien hebben brandwonden niet alleen fysieke gevolgen en zijn er meer factoren, die de kwaliteit van leven van de kinderen kunnen beïnvloeden.”

Baby algemeen
TwijfelMoeder
TwijfelMoeder is in 2013 ontstaan, omdat ik (Patricia de Ryck - 1984 - ondernemer en journalist) twijfelde over mijn kinderwens. Wel of geen kinderen - het leverde heel wat vooroordelen en discussies op. Ik heb in middels mijn keuze gemaakt en ben in maart 2017 bevallen van ons eerste kindje, maar het onderwerp is nog steeds relevant. Je leest hier mijn column, lezerspost en allerhande nieuwtjes. Kortom: TwijfelMoeder is een gevarieerde site voor iedereen.

Leave a Comment

Name*
Email*
Website

%d bloggers liken dit: