Zwangerschapsdiscriminatie structureel probleem

Zwangerschapsdiscriminatie is een structureel probleem dat meer aandacht verdient, volgens het College voor de Rechten van de Mens. In de campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 mei 2016 is gestart, wordt hier geen specifieke aandacht aan geschonken.

Een gemiste kans vindt het College. Uit de jaarcijfers van 2015 en vijf recente uitspraken blijkt dat ongelijke behandeling van zwangere vrouwen een structureel probleem is . Eerder onderzoek toonde aan dat gebrek aan kennis over wat wel en niet mag als het gaat om zwangerschap en werk hieraan ten grondslag ligt.

Onterechte beëindiging van contracten
In 2015 ontving het College voor de Rechten van de Mens ruim 600 vragen over zwangerschapsdiscriminatie en 38 verzoeken om een uitspraak. Ook dit jaar zet deze trend zich voort. Alleen al in de afgelopen twee maanden oordeelde het College dat vijf werkgevers onterecht het contract van een medewerkster niet verlengden vanwege haar zwangerschap: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Stichting Viva! Zorggroep, Cordaan Thuisdiensten, Bitcare B.V., RTL Nederland B.V.

In september 2016 publiceert het College voor de Rechten van de Mens de resultaten van een vervolgonderzoek op het in 2012 gepubliceerde rapport ‘Hoe is het bevallen? Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk’. Met de uitkomsten en aanbevelingen die hieruit voortkomen gaat het College opnieuw in gesprek met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om tot een actieplan te komen. Hiermee geeft het College gehoor aan de motie van de Tweede Kamer met het verzoek aan de regering om maatregelen te nemen die zwangerschapsdiscriminatie tegen gaan.

Belemmering arbeidsparticipatie
Zwangerschapsdiscriminatie is nog steeds een veelvoorkomende belemmering voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en staat de economische zelfstandigheid van vrouwen in de weg. Zwangere vrouwen en jonge moeders die zich gediscrimineerd voelen op de werkvloer vanwege hun zwangerschap, bijvoorbeeld omdat hun contract niet wordt verlengd, kunnen bij het College een verzoek om een oordeel indienen. Als het College een verzoek in behandeling neemt, volgt er een onderzoek en een zitting. Uiteindelijk geeft het College een oordeel waarbij getoetst wordt aan de gelijkebehandelingswetgeving.

Twijfel jij over je kinderwens?

juni 18, 2016 /