Stad ruilen voor rust en ruimte; jonge gezinnen verhuizen

Stad ruilen voor rust en ruimte; die trend zien makelaars bij jonge gezinnen. Verhuizen.com heeft een onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat steed meer gezinnen de stad uit trekken voor naburige gemeenten vanwege gunstige huisprijzen, zowel voor de verkoop van hun huizen binnen de stad als voor het kopen van huizen erbuiten. In de gemeenten rondom grote steden kunnen jonge gezinnen aantrekkelijkere huizen kopen voor hun geld. Ook speelt volgens makelaars de wens voor meer ruimte en rust om kinderen groot te brengen een rol. Steeds meer nieuwe ouders spreken ook de wens uit om hun kinderen te laten opgroeien in een groene omgeving.

Stad verlaten

Onderzoek vanuit het CBS toonde eerder dit jaar al aan dat er de laatste paar jaar een groei is in verhuizingen. In het onderzoek komt naar voren dat in 2014 en 2015 meer gezinnen met jonge kinderen grote steden verlieten om in naburige gemeenten te gaan wonen dan voorheen. Amsterdam loopt hierin voorop; daar verliet de laatste twee jaar een op de tien jonge gezinnen naar een andere gemeente. De meeste jonge gezinnen die verhuizen naar een andere gemeente hebben een hoog inkomen. Makelaars geven aan dat dit te maken heeft met het grote aanbod aan luxueuze woningen buiten de grote steden.

Buiten de stad gaan wonen

AT5, de lokale Amsterdamse televisiezender, vergelijkt het vertrek van jonge gezinnen uit Amsterdam met het grote aantal gezinnen dat de laatste paar jaar uit Londen is vertrokken. De zender geeft aan dat jonge gezinnen gebruik maken van de stijgende prijzen van Amsterdamse woningen om hun eigen huis te verkopen en een groot huis te kopen buiten de stad. In Londen zijn in 2015 64.000 families buiten de stad gaan wonen. Een deel van deze families verhuisden omdat het onmogelijk was een huis te kunnen kopen binnen de Engelse hoofdstad, anderen maakten net als in Amsterdam gebruik van de hoge huizenkosten door hun huis in de hoofdstad te verkopen.

Stedelijke uittocht

Het fenomeen waarbij jonge gezinnen de stad verlaten en zich vestigen in de provincies vanwege hoge huurprijzen is bekend als stedelijke uittocht of stadsontvluchtig. Dit verschijnsel komt vaak voor in steden met een hoge kosten van levensonderhoud, zoals Amsterdam. Jonge gezinnen kunnen het financieel voordeliger vinden om buiten de stad te wonen, waar de huurprijzen doorgaans lager zijn dan de huurhuis in Amsterdam.

Complexe kwestie

Deze trend heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. Terwijl gezinnen op zoek gaan naar een betere levenskwaliteit buiten de stad, kan het ook leiden tot uitdagingen zoals toenemend verkeer in de regio’s rondom steden en druk op de lokale infrastructuur. Het is een complexe kwestie waar stadsplanners en beleidsmakers rekening mee moeten houden bij het vormgeven van stedelijke ontwikkelingsstrategieën.

Is of was dit voor jou ook de reden om te verhuizen of blijf je lekker op dezelfde stek?

<< in samenwerking met >>

Twijfel jij over je kinderwens?

december 3, 2016 /