Actueel
Zwanger en zelfstandig ondernemer tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008? Recht op uitkering!

Zwanger en zelfstandig ondernemer tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Na een langdurig juridisch getouwtrek heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag (27 juli 2017) de uitspraak gedaan dat het Uwv ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen. Waar je precies recht op hebt, is nog niet duidelijk. Het Uwv heeft nu namelijk zestien weken de tijd om ervoor te zorgen dat er een oplossing wordt geboden in de vorm van een vergoeding. Dat hoeft niet per se in de vorm van een uitkering op grond van de wetgeving zoals die luidde voor 1 augustus 2004 of vanaf 4 juni 2008. Van belang is dat er recht wordt gedaan aan het VN-Vrouwenverdrag.

Het TwijfelMoeder-boek komt er aan! Volg de voortgang via DE TWIJFELMOEDER nieuwsbrief. Twijfel jij over je kinderwens: dan is er de besloten Facebook-groep Twijfel over Kinderwens.

Uit het persbericht van de Centrale Raad van Beroep (dit is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht).
De uitspraak ziet op drie vrouwelijke zelfstandigen, die in 2005 zijn bevallen. Zij hebben toen geen zwangerschap- en bevallingsuitkering gekregen. Dit heeft te maken met het feit dat Nederland tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen wettelijke regeling kende die voorzag in een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen. Eerder hadden de vrouwen zonder succes tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over de afschaffing van deze uitkeringen voor zelfstandigen. Zij hebben vervolgens een klacht ingediend bij het Comité dat toeziet op de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Dat Comité stelde de vrouwen in 2014 in het gelijk en oordeelde dat de vrouwen een passende schadevergoeding moest worden geboden als compensatie. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter besloten de vrouwen geen compensatie te bieden. De vrouwen hebben vervolgens alsnog een aanvraag ingediend om een uitkering voor zwangere zelfstandigen voor hun in 2005 geboren kinderen. Het Uwv heeft deze aanvraag afgewezen.

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat duidelijk is dat uit het VN-Vrouwenverdrag volgt dat iedere vrouw die – al dan niet in loondienst – arbeid verricht, recht heeft op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen. Door de afschaffing in 2004 van de toen bestaande regeling voor zwangere zelfstandigen zonder hen in een andere vorm een vergoeding te bieden, heeft Nederland zich niet gehouden aan zijn verplichting op grond van het VN-Vrouwenverdrag. De weigering van het Uwv om de vrouwen alsnog in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering en het feit dat Nederland eerder heeft geweigerd de vrouwen een vergoeding te verstrekken, betekent dus dat de vrouwen geen enkele vorm van bevallingsverlof met behoud van inkomen hebben gehad. Om die reden zijn de besluiten van het Uwv in strijd met het recht. Het Uwv moet er nu voor zorgen dat de vrouwen alsnog enige vorm van vergoeding ontvangen.

De Volkskrant heeft de kartrekkers van dit proces geïnterviewd. Hierin staat te lezen dat maar liefst 8000 vrouwen zich al hebben gemeld bij FNV, omdat ze nog recht hebben op deze uitkering. Dat betekent dat er ook nog zo’n 9000 ondernemende dames – die in de periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 bevallen zijn – niet bekend staan. Hoor je bij deze groep, dan zou ik adviseren om het nieuws nu in de gaten te houden (over zestien weken doet de CRvB uitspraak over of het voorstel van het Uwv goed is) en je voor de zekerheid even aan te melden bij FNV Vrouw.

Bron foto zwangere dame op kantoor: Shutterstock.

Baby algemeen
TwijfelMoeder
TwijfelMoeder is in 2013 ontstaan, omdat ik (Patricia de Ryck - 1984 - ondernemer en journalist) twijfelde over mijn kinderwens. Wel of geen kinderen - het leverde heel wat vooroordelen en discussies op. Ik heb in middels mijn keuze gemaakt en ben in maart 2017 bevallen van ons eerste kindje, maar het onderwerp is nog steeds relevant. Je leest hier mijn column, lezerspost en allerhande nieuwtjes. Kortom: TwijfelMoeder is een gevarieerde site voor iedereen.
11 comments
 • Klaartje
  aug 14, 2017 (19:08)

  Helemaal terecht. Ik heb tijdens mijn laatste zwangerschap gemerkt hoe belangrijk zo’n uitkering is. Je hebt je verlof nodig (en je inkomen ook), zelfs al werk je nog zo graag.

 • Maaike
  aug 14, 2017 (18:49)

  Wow! Dat is fijn om achteraf toch nog gecompenseerd te krijgen!

 • Tamara
  aug 14, 2017 (15:12)

  Goed nieuws. Hoop dat de compensatie ook voldoende is. Verder is de regel opzich super..wilde dat t in mijn tijd er ook was?

 • Marieke
  aug 14, 2017 (13:37)

  dat is goed nieuws voor de vrouwen die in dit tijd zijn bevallen.

 • arne
  aug 14, 2017 (11:39)

  Goed om te weten. Ga ik zeker met wat mensen delen! dankjewel!

 • Yvette
  aug 14, 2017 (11:27)

  Ik hoop dat alle vrouwen die hiervoor in aanmerking komen dit onder ogen krijgen.

 • Marian
  aug 14, 2017 (10:49)

  Handig om te weten voor zelfstandige moeders die in deze periode bevallen zijn (ik werkte toen nog voor een baas).

 • Ingrid Prent
  aug 14, 2017 (10:05)

  Ik ga het delen met iemand die ik ken. Thanks!

 • Gabrielle de Sain
  aug 14, 2017 (09:52)

  Goed dat ik dit lees, ik ga het direct delen met iemand op wie dit van toepassing is. Dank je wel!

 • Angelique
  aug 14, 2017 (08:54)

  Goed om te weten voor vrouwen die in deze periode bevallen zijn.

 • Claudia
  aug 14, 2017 (08:44)

  Interessant voor zelfstandige moeders.

Leave a Comment

Name*
Email*
Website

%d bloggers liken dit: