Bewust kinderloos dan heb je zelden tot nooit spijt

Bewust kinderloos dan heb je zelden tot nooit spijt van die keuze. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Hannelore Stegen, die kinderloze zestigplussers vroeg naar hun besluit. Zelfs als de eenzaamheid de kop opsteekt, staan de ouderen achter hun keuze. Een interessant onderzoek in het kader van haar masterthesis Agogische wetenschappen aan de VUB.

Twijfel

Ik ben erg blij met dit onderzoek. Hier worstelen veel vrouwen namelijk mee. Ze zijn bang dat ze spijt krijgen als het te laat is. Zelfs als ze al van jongs af aan weten dat ze geen moeder willen worden. De sociale druk die veel vrouwen ervaren – inclusief de cliché opmerkingen die we allemaal wel kennen – maakt het er niet makkelijker op. Zeker niet als je in je omgeving eigenlijk geen bewust kinderloze mannen of vrouwen hebt. Daarnaast is dit onderzoek ook een bevestiging van wat ik met Twijfelmoeder ook uitdraag. Als je bewust een keuze neemt en écht bij je gevoel blijft – jij kent jezelf tenslotte het beste – dan krijg je daar geen spijt van. Dat benadruk ik ook in mijn boek, waarin ik deze onderwerpen ook bespreek.

Huisje-tuintje-kindje: niet zo vanzelfsprekend

Voor mijn gevoel is Huisje-tuintje-kindje: niet zo vanzelfsprekend één van de eerste echte onderzoeken naar bewust kinderloosheid. Ja, er zijn al verschillende boeken over geschreven, maar verder blijft het toch bij een paar cijfertjes. In Nederland is ongeveer één op de vijf vrouwen kinderloos, waarbij dat in 40% van de gevallen ongewenst is. En dat was het… Terwijl we wel al jarenlang zien dat vrouwen ouder zijn als ze hun eerste kindje krijgen én ook minder kinderen in totaal krijgen. Gelukkig is er nu dus dit kwalitatieve onderzoek naar de rol van kinderloosheid in het leven van bewust kinderloze ouderen. Onderzoekster Hannelore Stegen heeft zowel vrouwen als mannen gesproken. Allen zijn geboren tussen 1935 en 1958 en woonachtig in Vlaanderen of Brussel.

Welke type ben jij?

Kinderloze mensen kun je splitsen in vier verschillende groepen.

  1. Maatschappijkritische mensen – zij vinden dat je in deze tijd geen kinderen krijgt, omdat we al met te veel mensen op deze aarde zijn.
  2. Carrière mensen – zij gingen vol voor hun carrière en zijn nooit aan kinderen toegekomen of hielden de keuze bewust af.
  3. Partner gevolgd – je ziet ook mannen en vrouwen die in overleg de keuze van hun partner hebben gevolgd die geen kinderen wilde.
  4. Niet de juiste omstandigheden – denk dan aan mensen die niet de juiste partner op het juiste moment in hun leven hadden. Of die de keuze zolang hebben uitgesteld, dat het er niet meer van is gekomen.

Taboe

De onderzoekster geeft aan dat de respondenten wel te maken krijgen met verwijtende reacties uit hun omgeving. Ze zegt in het persbericht dat is verschenen naar aanleiding van haar onderzoek: “Blijkbaar rust er nog altijd een taboe op het bewust kiezen voor een kinderloos bestaan.” Ja, sommige kinderlozen hebben een uitgesproken mening over mensen met kinderen. Denk aan: het niet logisch vinden ouders kinderbijslag / kindergeld krijgen vanuit de overheid. Maar het zijn vaak alles behalve kinderhaters. “Veel kinderloze mensen hebben een goede band met de kinderen van anderen, ze zijn er dikwijls actief mee bezig en voelen zich betrokken.”

Voordelen zijn er ook aan een bewust kinderloos bestaan, zo blijkt uit het onderzoek. Ze hebben meer tijd voor hun werk, meer vrije tijd en een groter vrijheidsgevoel.


Ik heb de onderzoekster een bericht gestuurd, omdat ik graag meer wil weten over het feit dat de ouderen geen spijt hebben dat ze bewust kinderloos zijn gebleven. Als ik meer weet, voeg ik dat natuurlijk toe aan dit artikelen en zal ik dit ook delen in mijn besloten Facebook-groep.

Foto van gelukkige ouderen via Shutterstock.

Twijfel jij over je kinderwens?

september 3, 2019 /