Ik Wil Een Kind: wensouders zoeken naar co-ouderschap | Aanmelden

UPDATE 01/03-2022: Het programma wordt uiteindelijk niet gemaakt. Ik Wil Een Kind zal dus niet op VTM te kijken zijn.

Bewust co-ouderschap is één van de onderwerpen, die in de Facebook-groep Twijfel over kinderwens al een aantal keer is aangestipt. Ik schrijf er ook over in mijn boek De twijfelmoeder. Het is tenslotte een nieuwe vorm, die we steeds vaker zien. En wat een oplossing kan zijn als je twijfelt. Op VTM willen ze hier graag meer aandacht aan schenken, dus starten ze met een oproep aflevering voor Ik Wil Een Kind. Ontdek meer over bewust co-ouderschap, het programma, de experts en hoe je je kunt aanmelden voor Ik Wil Een Kind.

Taboe rond bewust co-ouderschap

Dina Tersago doorbreekt in Ik Wil Een Kind het taboe rond bewust co-ouderschap. Bij deze niet-traditionele gezinsvorm spreken twee of meer mensen af om samen een kind op de wereld te zetten en op te voeden. Zonder romantische relatie, maar met een verbintenis voor het leven: een gedeelde liefde voor het kind. Dat dit een taboe is, bleek wel toen het programma van VTM werd aangekondigd. Tot in de politiek hebben ze dit besproken. Zaak dus om het bewust co-ouderschap breder te belichten; dat wordt gedaan in de oproepaflevering, waarin er ook meteen wordt gezocht naar geschikte wensouders.

Nieuwe gezinsvormen

Naast het traditionele mama-papa-kindgezin bestaat er vandaag een hele waaier aan nieuwe gezinsvormen. Eenoudergezinnen, regenbooggezinnen, pleeggezinnen, adoptiegezinnen en gezinnen die door de jaren heen veranderd zijn. Dina verzamelt al deze gezinnen en polst naar het effect op hun leven en geluk.

Lees ook: Wij willen ook een kind – dé wegwijzer voor moderne families.

Dina Tersago

Om duidelijk te maken wat bewust co-ouderschap precies inhoudt trekt Dina Tersago in de aflevering de straat op met een gezinspuzzel. “Wie vandaag in ons land kiest voor bewust co-ouderschap, kiest niet voor de makkelijkste weg”, vertelt ze. “Langs de ene kant is er nog een groot gebrek aan begeleiding en langs de andere kant rust er nog heel wat taboe op. Want onbekend is onbemind.” Dina vraagt toevallige voorbijgangers om zelf een gezinspuzzel met mama’s, papa’s en kinderen te leggen en zo snel mogelijk in te schatten hoe de verschillende gezinnen eruit zien. Dat levert verrassende resultaten op.

Luc Appermont openhartig over gemist van een kind

Daarnaast komen in de aflevering ook mensen aan het woord die hun kinderwens nooit in vervulling zagen gaan. Luc Appermont vertelt openhartig over het gemis: “Huisje, tuintje, kinderen: ik vond dat heel logisch. Ik had mijn levenservaring graag doorgegeven. Toen ik ontdekte dat ik niet het traditionele vader-moedergezin kon realiseren, wist ik zeker dat het uitgesloten was. Zeker in die periode, de jaren 80. Adoptie of twee mannen die een kind zouden grootbrengen, dat was zo ver van ons bed. Maar het is een gemis.”

Ervaring van co-ouders

Dina Tersago gaat ook langs bij Els, Pim en Remko, een gezin dat vandaag al in bewust co-ouderschap leeft. Els is alleen, Pim en Remko zijn getrouwd en samen zorgen ze voor hun zoontje Rein. “Als gezin doen we vaak uitstappen en gaan we samen op vakantie. Maar een relatie hebben we niet”, vertelt Els. “Op papier heeft Rein twee ouders: een mama en een papa. Dat zijn Els en Remko”, vult Pim aan. “Dat betekent dat wij een andere manier hebben moeten vastleggen, omdat het niet automatisch geregeld was. Het voelt aan alsof onze situatie niet erkend is.” Hun gezamenlijke liefde voor Rein staat voor Els, Pim en Remko altijd voorop. “Het feit dat Rein twee papa’s en een mama heeft zien we als een verrijking voor hem”, aldus Pim. “Het voelt aan als een organisch geheel. We hebben alles bedacht in het belang van Rein. Wat er ook gebeurt, dat staat altijd voorop.”

Experts Ik Wil Een Kind

“Gezinsgeluk hangt niet af van de vorm van het gezin, maar wel van de liefde tussen de gezinsleden”, weet gezinspsychologe Ann Buysse. In de oproepaflevering van Ik Wil Een Kind zet zij het thema ‘bewust co-ouderschap’ op de kaart, samen met fertiliteitsarts Herman Tournaye, advocaat en specialist familierecht Frederik Swennen en kinderwenscoach en ervaringsdeskundige Sara Coster. Deze vier deskundigen zetten mee hun schouders onder Ik Wil een Kind en stellen hun expertise ter beschikking van de wensouders. Eén ding staat altijd voorop: het welzijn van het toekomstige kind.

Sara Coster

Kinderwenscoach en ervaringsdeskundige Sara Coster (schrijfster van het boek: De wens en de vaders – en ook één van de geïnterviewden uit mijn boek De twijfelmoeder ): “Ik ben zelf een hetero single en co-ouder met een mannenstel. Uiteindelijk hebben we twee kinderen en wonen we inmiddels in dezelfde straat. We zijn één gezin in twee huizen. Ik begeleid zelf heel veel van dit soort trajecten in elke fase. Daarin vind ik het belangrijk om de ingewikkelde situaties te benoemen en op zoek te gaan naar waar het eventueel wringt.”

Ann Buysse

Prof. dr. Ann Buysse, gezinspsychologe UGENT: “Onderzoek wijst uit dat de structuur van een gezin niet zo belangrijk is voor het welzijn van een kind. Of het nu 1, 2 of 3 ouders heeft, of dat mannen of vrouwen zijn, of die samen of apart wonen… Dat maakt niet zoveel uit. Het is vooral belangrijk hoe je met een kind omgaat, en dat je een kind het gevoel geeft dat het ertoe doet. Bewust co-ouderschap gebeurt vandaag de dag al. Nu vaak in de eigen vriendenkring, bijvoorbeeld een lesbisch koppel dat aan een goede vriend vraagt om samen een kind te maken en op te voeden. Dat is zeer mooi, maar ook zeer kwetsbaar. Dat dit gegeven wat meer geprofessionaliseerd zou worden, met meer begeleiding, is zeer goed.” 

Herman Tournaye

Prof. dr. Herman Tournaye, fertiliteitsarts UZ Brussel: “Wij gaan al lang niet meer uit van het traditionele beeld dat een kind één moeder en één vader moet hebben. Vaak blijkt dat het gaat om mensen die zeer goed nagedacht hebben. Ze zijn overtuigd van die constructie en hebben duidelijke afspraken gemaakt over de opvoeding. Of het ethisch verantwoord is om hieraan mee te werken? Ik zou eerder zeggen: is het ethisch verantwoord om hier níet aan mee te werken? Want het gebeurt en dan zijn er twee dingen die je kan doen. Ofwel je kop in het zand steken ofwel probeer je deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden.”

Frederik Swennen

Prof. Frederik Swennen, specialist familierecht UAntwerpen en advocaat pleit voor een grondige herziening van het familierecht die tegemoetkomt aan andersoortige vormen van ouderschap: “Het familierecht van vandaag voldoet niet langer en zit structureel fout. In de handboeken wordt het gezin dikwijls nog voorgesteld als het traditionele huwelijkse gezin. Dat traditionele gezin, waartoe ook holebigezinnen zijn gaan behoren, is beschermwaardig. Maar deze omschrijving dekt niet meer de lading. Meer en meer mensen, die op andere manieren een gezin vormen, komen in de juridische ‘dode hoek’ terecht. Ze worden niet gezien.” 

Aanmelden

In de oproepaflevering van Ik Wil Een Kind lanceert Dina Tersago een brede oproep naar wensouders om zich aan te melden voor een mogelijke reeks die later bij VTM zou worden uitgezonden. Daarin wordt hun zoektocht naar een geschikte co-ouder gevolgd en doorlopen de wensouders een co-ouderschapstraject onder begeleiding van de experts die hen ondersteunen. Wie aan bewust co-ouderschap denkt om zijn kinderwens in te vullen, op zoek is naar een geschikte co-ouder of al iemand in gedachten heeft om het ouderschap mee te delen maar de juiste informatie en begeleiding mist, kan zich meteen na de oproepaflevering aanmelden via vtm.be/ikwileenkind.

Twijfel jij over je kinderwens?

oktober 18, 2021 /