Jonge fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar

In ons drukke verkeer is de fiets niet weg te denken. Volwassenen en jongeren banen zich een weg over fietspaden en tussen het autoverkeer door. Brugklassers blijken de meest kwetsbare groep. 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) maakt zich zorgen om jonge deelnemers aan het drukke verkeer. Dan gaat het soms om deelnemers op vaak nog een kinderfiets. Bovendien doen zich ieder jaar in het verkeer meer ongelukken voor in de maand september als brugklassers naar school moeten. Het is de reden waarom VVN met name automobilisten vraagt om juist in die periode van het jaar extra op die fietsers te letten om ongevallen voor te zijn. 

Vooral jonge meisjes letten niet goed op

Uit onderzoek blijken vooral meisjes het minst goed op te letten. Zij laten zich nogal eens afleiden door hun telefoon en stappen niet af om op het scherm te kijken. Ook al staat daar inmiddels een flinke boete op. 

Zij hebben nog weinig ervaring en routine en gezien hun leeftijd zijn ze vooral op zichzelf en hun fietsmaatjes gericht. Ze fietsen, op vaak nog een klein formaat meisjesfiets, soms wel met z’n drieën of vieren naast elkaar en letten nauwelijks op het verkeer om hen heen. 

In Nederland zijn er 23 miljoen fietsen

Ongelukken met jonge fietsers doen zich dan ook regelmatig voor, ook al zijn er geen harde cijfers te noemen over specifiek deze doelgroep. De Fietsersbond meldt 185 fietsers die in 2015 ten gevolge van een ongeval in het verkeer overleden. Het aantal fietsers dat ernstig gewond raakte in dat jaar wordt door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid geschat op zo’n 10.000, de helft van het totale aantal verkeersgewonden.

In Nederland spreken we over 23 miljoen fietsen. Welk deel daarvan op een meisjesfiets of jongensfiets fietst, is moeilijk te achterhalen. Juist omdat die fiets nog vaak kleiner is dan de volwassen fiets, vallen ze minder goed op en is het aan het omringende verkeer om juist daarop te letten. 

We fietsen 880 kilometer per persoon

Het staat buiten kijf dat ook jongeren zelf zich bewust moeten worden van hun kwetsbaarheid in het verkeer. Ze moeten sowieso goed leren fietsen, de verkeersregels kennen en leren anticiperen op het verkeer, wat samenhangt met ervaring en routine. 

Volgens de Fietsersbond fietsen wij Nederlanders ongeveer vijftien miljard kilometer per jaar, wat neerkomt op 880 kilometer per persoon. De drukste fietspaden bevinden zich in de grote steden zoals Utrecht, Amsterdam, Groningen en Nijmegen. 

Foto: Pixabay.com

Maak jij je ook wel eens zorgen over de veiligheid van jouw kinderen op de fiets? Ik schreef eerder al deze blog.

Twijfel jij over je kinderwens?

april 30, 2020 /