Betrokken partner; minder depressieve klachten zwangere vrouwen

Een betrokken partner tijdens zwangerschap vermindert depressieve klachten bij zwangere vrouwen, zo blijkt uit onderzoek van Myrthe Boekhorst. Zij promoveert morgen – 9 oktober – op dit onderwerp aan Tilburg University. Een interessant onderzoek waar veel vrouwen die twijfelen echt wat aan kunnen hebben.

Veranderingen bij zwangere of bevallen vrouw

Okay, eerst het mindere nieuws. Bij 1 op de 5 vrouwen komen tijdens de zwangerschap en na de geboorte verschillende belangrijke veranderingen op. Dat kan zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal zijn. Ze kunnen depressie, angst en of stressklachten ontwikkelen. Betrokkenheid van de partner en mindfulness kunnen hier bij helpen.

Vrouwen langere tijd gevolgd voor HAPPY-onderzoek

Myrthe Boekhorst onderzocht in het zogeheten HAPPY-onderzoek (Holistic Approach to Pregnancy and the first Postpartum Year) de mentale gezondheid van vrouwen aan het begin van het ouderschap, meer specifiek de risico- en beschermende factoren van psychische klachten. De vrouwen werden gevolgd tijdens de zwangerschap tot en met de peuterleeftijd van de kinderen en vulden op diverse meetmomenten (online) vragenlijsten in over depressieve klachten, stress, mindfulness en partnersteun.

Betrokkenheid partner

Belangrijke bevinding: de betrokkenheid van de partner kan een grote rol spelen in de mentale gezondheid van een vrouw tijdens de overgang naar het ouderschap. De partner kan tevens een beschermende factor zijn tegen depressieve klachten tijdens de zwangerschap.

Mindfulness

Bij een subgroep van 500 vrouwen onderzocht de promovenda de ‘opvoedingsbelasting’ tot 3 jaar na de bevalling met een zgn. Randomized Controlled Trial design. Vrouwen die een hoge opvoedingsbelasting rapporteerden werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg een mindful ouderschapstraining aangeboden via internet, de andere was de controlegroep. Conclusie: vrouwen met bepaalde mindfulness-vaardigheden ervoeren minder opvoedingsbelasting 3 tot 4 jaar na de bevalling. Ook bleek dat de mindfulness training positief werkte op de mentale gezondheid  van moeders.  

Bipolaire stoornis – minder goede hechting met kind

In een ander project, samen met het Erasmus MC Rotterdam, volgde Boekhorst ook zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis tijdens de zwangerschap door middel van vragenlijsten. Hierbij werd het HAPPY-cohort als controlegroep gebruikt (gezonde zwangeren). Daaruit bleek dat vrouwen met een bipolaire stoornis vaker een minder goede hechting met hun kind rapporteerden in vergelijking met een gezonde controlegroep. 

Myrthe Boekhorst

Myrthe Boekhorst (Weert, 1991) doorliep in Singapore de middelbare school (United World College of South East Asia), behaalde haar universitaire bachelor Community Psychology aan de University of Washington (Bothell, VS) en vervolgde haar studie in Leiden, waar ze in 2016 haar masterdiploma haalde (Clinical Child and Adolescent Studies). In 2017 startte ze met haar promotieonderzoek aan het Máxima MC Eindhoven, Tilburg University en Erasmus MC Rotterdam. Momenteel is ze postdoctoraal onderzoeker aan Tilburg University.

Foto van betrokken partner bij zwangerschap via Shutterstock.

Twijfel jij over je kinderwens?

oktober 8, 2020 /